CVČ Lienka hodnotilo školský rok 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 sa do pravidelnej krúžkovej činnosti prihlásili deti nielen z nášho mesta, ale aj deti z okolitých obcí, ktoré navštevujú naše materské škôlky a základné školy. V centre voľného času činnosť prebiehala v oddelení jazykov, prírodných, spoločenských a pohybových aktivít. V oddelení pracovalo 39 záujmových útvarov, kde pracovali 2 interní zamestnanci a 27 externých zamestnancov. Centrum voľného času navštevovalo 581 detí a mládeže.

Príležitostná a spontánna záujmová činnosť v školskom 2015/2016 bola zameraná na akcie a súťaže. Týchto akcií interní zamestnanci uskutočnili 19, zapojilo sa do nich 1038 detí. Zorganizovali sme aj dva letné prímestské tábory, na ktorých sa zúčastnilo 21 detí. Samozrejme, nad nimi bdeli skúsení pedagógovia.

Na záver môžeme skonštatovať, že Centrum voľného času v Liptovskom Hrádku napĺňa poslanie, na ktoré bolo zriadené - ako organizátor voľnočasových aktivít pre deti, aj keď už v obmedzenej forme, lebo nemôže byt v ňom zaradená stredoškolská mládež a dospelí.

Mgr. Jaroslav Melich
riaditeľ CVČ 

Letný prímestský tábor „Šporťáčik“

Letný prímestský tábor „Šporťáčik“ Aj tento rok sme zorganizovali letný prímestský tábor, ktorý bol určený pre deti vo veku od 8 do 15 rokov z Liptovského Hrádku a okolia. Zameraný bol na turistiku a prírodu. V prvý deň sme navštívili včelnicu v Červenom kúte a hybský orloj. Túto trasu sme prešli pešo z L. Hrádku až do Hýb, späť sme sa vrátili autobusom. V utorok nás naše nohy vyniesli na Chopok z Bielej púte. Spiatočnú setu sme sa zviezli Funitelom a Lienkou na Bielu púť. Po prejdení okolo Vrbického plesa sme pokračovali na Repiská. V stredu nás znovu čakala náročná turistická trasa, keď sme ráno vyrážali od horárne pred Bystrou na Ohňište. Počasie nám moc neprialo ale zvládli sme aj túto trasu, ktorú sme zakončili znova pred horárňou v Jánskej doline. V štvrtok sme museli zmeniť program, lebo nám od rána pršalo. V Múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva sú prekrásne expozície, ktoré deti zaujali, tiež ich zaujal dom naopak pri heliporte pri Tatralandii. Posledný deň nás čakala opekačka na Borovej sihoti, kde sme si urobili aj vyhodnotenie nášho letného tábor. Deti boli spokojné s programom počas celého týždňa.

Mgr. Jaroslav Melich
vedúci letného tábora

viac fotiek...

Letný prímestský tábor Lienka

Letný prímestský tábor Lienka Letný prímestský tábor bol tradične zameraný poznávanie zaujímavých miest, atrakcií a tradícií na Liptove. Počas piatich dní sme s deťmi navštívili včelnicu Majka na Červenom kúte, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti zo života včielky, slovenský orloj v Hybiach na ktorých sa striedajú postavičky známych ľudí z obce. Svetom podzemia nás previedli v Stanišovskej jaskyni, vypočuli sme si príbeh života mince v Mincovníčkove. Svet prírody sme obdivovali v interaktívnom, zmodernizovanom Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva. Zregenerovali a vyšantili sme sa uprostred prírody Demänovskej doliny na Hotel welness Repiská a na Hoteli Sorea Máj v Liptovskom Jáne. Fyzickú kondíciu a patričnú odvahu sme si užili na lanovej dráhe Tarzánia Jasná a dvere sme otvorili aj do novej atrakcie Liptova Dom hore nohami. Týždeň sme ukončili spoločnou opekačkou v kempingu Borová Sihoť.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám počas tohto týždňa otvorili dvere a dovolili nám využívať ich priestory, sprevádzali nás a umožnili nám získať nové vedomosti. Menovite pán Piovarči včelnica Majka, pán Ján Pavella slovenský orloj v Hybiach, kemping Borová Sihoť a  Welness Hotel Repiská www.repiska.sk

(Mgr. Katarína Gibalová)

viac fotiek...

Krúžok Malí kuchári

Krúžok Malí kuchári V krúžku sme počas šk. roka nadobúdali zručnosti vo varení, pečení a aj v stolovaní. Rozlúčka s krúžkovou činnosťou bola formou výletu na Donovaly. Navštívili sme rozprávkovú krajinu – Habakuky. V príjemnom čarovnom svete nám predstavili tri rozprávky – Janko Hraško, Stratený chlapec a Začarovaný les. Po zhliadnutí rozprávok sme mali možnosť zabaviť sa na preliezkach, hojdačkách a pozrieť malú kontaktnú ZOO. Spokojní, s malými darčekmi a s peknými zážitkami sme sa vrátili domov.

(PaedDr. Marta Pelachová)

viac fotiek...

Dopravná výchova

Dopravná výchova Príchodom leta deti trávia viac času vonku na bicykloch či kolobežkách. Stávajú sa účastníkmi dopravnej premávky. Preto pravidelne v tomto období organizujeme akciu dopravná výchova zameranú na získanie nielen teoretických vedomostí ale hlavne praktických zručností v oblasti dopravnej výchovy pre deti základných škôl a materských škôl. Za odbornej asistencie MP Liptovský Hrádok a PZ Liptovský Hrádok sa deti na dopravnom ihrisku učili pravidlá cestnej premávky. Všetci sa snažili a po niekoľkých okruhoch s usmernením už jazdili ako skúsení vodiči.

(Mgr. Katarína Gibalová)

viac fotiek...

Lavínový pes horskej služby v MŠ Hradná

Lavínový pes horskej služby v MŠ Hradná Dňa 14.6.2016 prišiel do materskej školy ujo Jano s lavínovým záchranárskym psom. Ujo Jano porozprával deťom o práci záchranára a ukázal im záchranársku výstroj. Deti boli najviac zvedavé na psíka, ktorý poslušne plnil pokyny záchranára a za poslušnosť bol odmenený hrou. Na záver si deti mohli pozrieť záchranárske auto, vyskúšali sme sirénu a hlásenie do megafónu.

(Mgr. Katarína Gibalová)

viac fotiek...

ZOO kútik Lienka

ZOO kútik Lienka Do ZOO kútika nás jedno slnečné dopoludnie prišli pozrieť deti z MŠ Hradná. Dozvedeli sa o aké zvieratká sa tam staráme, čím sa živia, akú plnia úlohu v prírode a o životnom cykle vtákov. Deti sa však najviac tešili na stretnutie so zvieratkami. Zastavili sme sa pri voliere, kde boli pestrofarebné andulky, korely a rozely, pozdravil nás krkavec, hladkali sme morské prasiatka a zajace, pozorovali holuby, hrdličky, bažanty a nakoniec sme nakŕmili sliepky a kohútika.

(Mgr. Katarína Gibalová)

viac fotiek...

Krúžok Moderný tanec

Krúžok Moderný tanec Dňa 2.6.2016 sme pri príležitosti MDD vystúpili s nacvičenými choreografiami pre deti ŠKD – ZŠ HRADNÁ. Dievčatá a jeden tanečník sa na vystúpenie veľmi tešili, ale keď sa sála začala napĺňať spolužiakmi v bruškách ich začali štekliť motýle. Tréma opadla pri prvých tónoch hudby, zatancovali sme a boli odmenení potleskom.

(Mgr. Katarína Gibalová)

viac fotiek...

Futbalový turnaj o Putovný pohár predsedu ŠKM

Futbalový turnaj o Putovný pohár predsedu ŠKM Dňa 01. 06. 2016 sa na multifunkčnom ihrisku konal futbalový turnaj o Putovný pohár predsedu ŠKM Liptovský Hrádok pre žiakov 2. stupňa základných škôl pri príležitosti MDD. Na turnaj sa prihlásili tri družstvá: ZŠ Hradná, ZŠ J. D. Matejovie, ZŠ Hybe. Turnaj sa hral systémom každý s každým a poradie bolo nasledovné: I. miesto ZŠ Hybe, II. miesto ZŠ Hradná a III. miesto ZŠ J. D. Matejovie. Chlapci zo základných škôl ukázali, že futbal hrať vedia. 

(Mgr. Jaroslav Melich)

viac fotiek...

26.5.2016

Výlet do Kontaktnej ZOO

Výlet do Kontaktnej ZOO V máji sme sa s deťmi z MŠ vybrali pozrieť zvieratká v kontaktnej ZOO. Deti boli úžasné, vedeli ako sa majú pri zvieratkách správať. Preto sme mohli vojsť do každého výberu a voliery. Potichu sme čakali, kým k nám nepríde zvieratko. Najväčšiu radosť deťom urobil malý medvedík Kubo, ktorý všade pobehoval a chcel sa hrať. Kŕmili sme kozičky, prasiatka, zajačiky, poníka a ten nás za odmenu povozil.

(Mgr. Katarína Gibalová)

viac fotiek...

V. kolo florbalovej ligy ZŠ II. stupňa hornoliptovského regiónu.

V. kolo florbalovej ligy ZŠ II. stupňa hornoliptovského regiónu. Dňa 25. 05. 2016 sa v Liptovskom Hrádku v športovej hale konalo V. kolo florbalovej ligy pre žiakov a žiačky 2. stupňa základných škôl hornoliptovského regiónu. Na V. kolo sa prihlásili štyri družstvá. Poradie bolo nasledovné: I. miesto ZŠ Kvačany, II. miesto ZŠ Hradná, III. miesto ZŠ Važec, IV. miesto ZŠ Hybe. Celkové poradie ligy je: ZŠ Kvačany, Hradná, Matejovie chlapci, Hybe, Važec, Matejovie dievčatá, Gymnázium l. Hrádok.   

(Mgr. Jaroslav Melich)

viac fotiek...

Vlastivedný krúžok – Košice – Botanická záhrada

Vlastivedný krúžok – Košice – Botanická záhrada Vlastivedná vychádzka do botanickej záhrady v Košiciach sa uskutočnila za krásneho slnečného počasia a dobrej nálady. Deti mohli obdivovať množstvo cudzokrajných rastlín, kaktusov a hlavne plný skleník nádherných motýľov.

(Bc. Jana Banášová)

viac fotiek...

Zdravé zúbky

Zdravé zúbky V máji sme spolu s Monikou dentálnou hygieničkou navštívili deti v materskej škole. Cieľom akcie bolo zdôrazniť dôležitosť dentálnej hygieny a naučiť deti správnu techniku čistenia zúbkov. Deti sa snažili napodobniť Moniku. Kefka sa u každého v ústach zvŕtala. Čistilo sa o stošesť. Po čistení prišla na rad kontrola, či si na niektorom zúbku nepochutnáva zubožrút. A ak aj niekde bol, vyhnali sme ho pesničkou o veselých zúbkoch.

(Mgr. Katarína Gibalová)

viac fotiek...

Plavecký krúžok

Plavecký krúžok Postrehy detí

Prečo ste sa prihlásili na plavecký?
Mamka ma prihlásila aby som sa naučila plávať. Bolo to zaujímavé.

Páči sa vám na plaveckom?
Áno, je tam veľmi pekne. Máme dobrých učiteľov, ktorí nás učia plávať.

Čo robíme na plaveckom?
Cvičíme učíme sa plávať kraul a prsia. Niekedy nás pustia aj na tobogany kde sa vyšantíme.
(Ruženka 3.A)

Prečo si sa prihlásila na plavecký?
Pretože mi moje kamošky povedali že je tam veľmi pekne a je tam aj zábava.
Páči sa ti na plaveckom?
Áno je tam super.
Čo robíte na plaveckom?
Zo začiatku si dáme malú rozcvičku, zaplávame si a potom môžeme ísť na tobogány.
(Miška 3.A)

Plavecký je super krúžok!!! Prihlásil som sa pretože som sa chcel naučiť plávať.... strašne. Pán učiteľ nám vždy dá super rozcvičku. A zabávame sa.
(Riško 3.A)

Na plavecký chodíme lebo nás to baví. Veľmi sa nám páči. Učíme sa tam plávať. Chodíme na Permon autobusom. O rok sa prihlásime tiež.
(Miňo, Šimon, Dávid, Vaneska, Lucka 2.B)viac fotiek...

Vlastivedný krúžok – Levoča

Vlastivedný krúžok – Levoča Vlastivedná vychádzka do Levoče bola zameraná na návštevu Kostola sv. Jakuba, najvyšší oltár Majstra Pavla (18,62 m), dom v ktorom žil a tvoril a mestskú radnicu.

Bc. Jana Banášová

viac fotiek...

Svetový deň Zeme

Svetový deň Zeme Svetový deň Zeme sme si pripomenuli aj v CVČ. Do priestorov detského ihriska boli pozvané deti z MŠ. Pripravený bol krátky program. Deťom sa páčil príbeh o ropnom tankeri , ktorý znečistil oceán, následkom čoho mnoho vodných živočíchov a vtákov uhynulo. Rozprávali sme o odlesňovaní, znečisťovaní životného prostredia. Potom sme sa spoločne pustili do triedenia odpadu. A deti mali veru jasno v tom, čo patrí do zeleného, modrého, žltého, hnedého kontajnera. Nakoniec sme hľadali ďalšie možnosti využitia separovaného odpadu v priemysle. Bol to aktívne, spoločne prežitý slnečný, jarný deň na pobyte vonku.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...

Vlastivedný krúžok – Košice ZOO

Vlastivedný krúžok – Košice ZOO Za príjemného jarného počasia sme absolvovali vlastivednú vychádzku do Košickej ZOO. Deti mohli pozorovať rôzne cudzokrajné ale aj domáce zvieratá a to aj z bezprostrednej blízkosti. Najviac deti však zaujímali divé šelmy, tiger, lev, medvede a iné.

Bc. Jana Banášová

viac fotiek...

IV. kolo florbalovej ligy ZŠ II. stupňa hornoliptovského regiónu.

Stará Ľubovňa Dňa 13. 04. 2016 sa v Liptovskom Hrádku v športovej hale konalo IV. kolo florbalovej ligy pre žiakov a žiačky 2. stupňa základných škôl hornoliptovského regiónu. Na IV. kolo sa prihlásilo päť družstiev. Poradie bolo nasledovné: I. miesto ZŠ Kvačany, II. miesto ZŠ Matejovie chlapci, III. miesto ZŠ Hybe, IV. miesto ZŠ Hradná, a V. miesto ZŠ J. D. Matejovie dievčatá. Priebežné poradie ligy je: ZŠ Kvačany, Hradná, Matejovie chlapci, Hybe, Važec, Matejovie dievčatá, Gymnázium L. Hrádok. Ďalšie kolo bude 25. 05. 2016.  

(Mgr. Jaroslav Melich)

viac fotiek...

Vlastivedný krúžok – Stará Ľubovňa – hrad

Stará Ľubovňa V sobotu 12.3.2016 sme absolvovali vlastivednú vychádzku na Staroľubovniansky hrad. Počasie nám síce neprialo, bolo chladno, no o to sme mali väčší zážitok. Deti mohli vidieť viacero hradných expozícií, zaujímavú architektúru hradu a tiež kópie Poľských korunovačných klenot, ktoré boli na hrade ukryté počas šiestich rokov.

Bc. Jana Banášova

viac fotiek...

Krúžok Mamičky a detičky

Krúžok Mamičky a detičky Krúžok Mamičky a detičky je vhodným spestrením dopoludnia pre mamičky a ich zvedavé detičky. Stretávame sa vždy v pondelok v čase od 9,30 hod. do 11,30 hod. v priestoroch družiny  Základnej školy J.D. Matejovie. Mamičky majú priestor na výmenu skúseností , dobre im padne aj krátky únik z domáceho prostredia. Detičky majú možnosť spoznať nových kamarátov, zahrať sa a vyšantiť pri pohybových aktivitách.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...

Vlastivedný krúžok – Košice

Vlastivedný krúžok – Košice Ani upršané počasie nás v sobotu neodradilo od návštevy metropoly východu – Košíc. Počas vlastivednej prechádzky sme v Košiciach navštívili Dóm Svätej Alžbety a pekný zážitok sme mali aj pri prehliadke Miklušovej väznice.

Bc. Jana Banášová

viac fotiek...

III. kolo florbalovej ligy ZŠ II. stupňa hornoliptovského regiónu.

III. kolo florbalovej ligy ZŠ II. stupňa hornoliptovského regiónu. Dňa 10. 02. 2016 sa v Liptovskom Hrádku v športovej hale konalo III. kolo florbalovej ligy pre žiakov a žiačky 2. stupňa základných škôl hornoliptovského regiónu. Na III. kolo sa prihlásilo sedem družstiev. Poradie bolo nasledovné: I. miesto ZŠ Kvačany, II. miesto ZŠ Matejovie chlapci, III. miesto ZŠ Hradná, IV. miesto ZŠ Hybe, V. miesto Gymnázium LH, VI. miesto ZŠ Važec a VII. miesto ZŠ J. D. Matejovie dievčatá. Priebežné poradie ligy je: ZŠ Kvačany, Hradná, Matejovie chlapci, Važec, Hybe, Gymnázium L. Hrádok, Matejovie dievčatá. Ďalšie kolo bude 06. 04. 2016. 

(Mgr. Jaroslav Melich) 

viac fotiek...

Aktivity fitness krúžku

Aktivity fitness krúžku Jedným z hlavných faktorov zdravého životného štýlu je potreba každodenného pohybu, akejkoľvek formy fyzickej aktivity, či rekreačného športovania. V CVČ v Liptovskom Hrádku sme preto ponúkli v tomto školskom roku krúžok Fitness. Ten je zameraný na všestranný rozvoj pohybovej aktivity, nadobudnutie a postupné zvyšovanie kondície, spevnenie svalovej hmoty, či zbavenie sa zlých stravovacích návykov, ktoré do značnej miery ovplyvňujú náš každodenný život. Využitím rôzneho telocvičného náradia ako napr. činky, švihadlá, TRX, lopty, cattle belly, ale aj relaxačnými cvičeniami a rozhovormi o zdravej výžive sa snažime poskytnúť cvičiacim pestrý program. Ak máte záujem, môžete sa k nám pridať.

(Mgr. M. Majzlíková)

viac fotiek...

Anglický jazyk hrou

Anglický jazyk hrou Na krúžku Anglický jazyk hrou deti z materskej školy nasávajú slovnú zásobu zábavnou formou cez hudbu, pohyb, hru a dramatizáciu. Cieľom krúžkových vedúcich je vyvolať u detí príjemné a motivujúce pocity, ktoré ovplyvnia ich vzťah k cudziemu jazyku v budúcnosti, keď zasadnú do školských lavíc, aby sa učili cudzí jazyk s nadšením.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...
videozáznam...

Ponuka prebytočného drobného hmotného majetku Centra voľného času Lienka.

Centrum voľného času Lienka ponúka na odpredaj drobný hmotný majetok, ktorý je prebytočný, to jest nevyužívaný v Cente voľného času, ale funkčný. Jedná sa o majetok, ktorý bol využívaný v posilňovni Centra voľného času – viď príloha.
Ponuka platí do 15. 3. 2016

Hlasujte a hrajte pre naše deti – detské ihrisko Žihadielko.

Vážení Hrádočania a priatelia Liptovského Hrádku, zapojme sa do projektu Lidl detské ihrisko! Hlasujme každý deň - klikajme na stránke www.zihadielko.sk denne od 21.1. do 29.2.2016. Rozhodnime svojím hlasovaním, že jedno z detských ihrísk "Žihadielko" bude postavené v našom meste. Zaktivizujte tiež svojich príbuzných, priateľov, známych... Viac informácií v prílohe a na uvedenej internetovej stránke  www.zihadielko.sk. Stačí sa raz registrovať, a potom každý deň klikajme!!! Ak si zhráte krátku a jednoduchú hru, dostanete jeden extra hlas navyše.

Vlastivedný krúžok – Vysoké Tatry – Hrebienok

Vlastivedný krúžok –  Vysoké Tatry – Hrebienok Vlastivedná vychádzka na Hrebienok vo Vysokých Tatrách obohatila zúčastnené deti a to vo viacerých smeroch. Prospela ich zdraviu vynaloženou námahou, obohatila ich estetické cítenie návštevou ľadových sôch a tiež možnosťou spoznať okolité končiare a doliny Vysokých Tatier.

(Bc. Jana Banášová)

viac fotiek...

4.12.2015

Privítali sme Mikuláša

Privítali sme Mikuláša Privítali sme Mikuláša Piatok 4.12.2015 bol výnimočný. Deti z Materskej školy Belka a zo Základnej školy Hradná netrpezlivo očakávali príchod deduška v červenom plášti, bielymi vlasmi a veľkou bradou – Mikuláša. Mikuláš s pomocníkmi anjelom a čertom našiel chodníček k deťom. Prišiel sa pozrieť či aj deti v Liptovskom Hrádku poslúchajú. Deti so zatajeným dychom zvedavo nakúkali či im niečo doniesol. Ale odmenu si museli zaslúžiť. A tak sa tancovalo, spievalo, recitovalo, ba dokonca niektoré deti obdarovali Mikuláša kresbou. Za pekný program boli deti odmenené sladkým pokušením. Mikuláš sa na malých i veľkých, poslušných aj šibalov teší opäť o rok.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...

02. 12. 2015

II. kolo florbalovej ligy ZŠ II. stupňa hornoliptovského regiónu.

II. kolo florbalovej ligy ZŠ II. stupňa hornoliptovského regiónu. Dňa 02. 12. 2015 sa v Liptovskom Hrádku v športovej hale konalo II. kolo florbalovej ligy pre žiakov a žiačky 2. stupňa základných škôl hornoliptovského regiónu. Na II. kolo sa prihlásilo šesť družstiev. Poradie bolo nasledovné: I. miesto ZŠ Kvačany, II. miesto ZŠ Važec, III. miesto ZŠ Hradná, IV. miesto ZŠ Hybe, V. miesto ZŠ J. D. Matejovie chlapci, VI. Miesto ZŠ J. D. Matejovie dievčatá. Priebežné poradie ligy je: ZŠ Kvačany, Hradná, Važec, Matejovie chlapci, Hybe, Matejovie dievčatá a Gymnázium L. Hrádok. Ďalšie kolo nás čaká v novom roku.

(Mgr. Jaroslav Melich)

viac fotiek...

Predstavujeme krúžok Tvorivé ruky

Predstavujeme krúžok Tvorivé ruky Krúžok Tvorivé ruky je pre všetky deti, ktoré radi strihajú, lepia, maľujú, modelujú a hľadajú využitie netradičných materiálov a techník pre kreatívne tvorenie.  Krúžok prebieha jeden krát do týždňa na Základnej škole Matejovie pod vedením pani učiteľky Mgr. Marty Marekovej. Deti na krúžku aktívne využívajú svoj voľný čas, rozvíjajú si cit pre krásu, tvorivosť, fantáziu aj trpezlivosť v príjemnom prostredí.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...

7.11.2015

Vlastivedný krúžok – Trenčiansky hrad

Vlastivedný krúžok Vlastivedná vychádzka na Trenčiansky hrad bola vydarenou akciou sprevádzanou hojnou účasťou žiakov aj napriek nepriaznivému počasiu. Deti sa mohli oboznámiť so zaujímavou históriou hradu, jeho okolia a osobnosťou Matúša Čáka – Trenčianského.

(Bc. Jana Banášová)

viac fotiek...

24.10.2015

Vlastivedný krúžok - Žiarska dolina

Vlastivedný krúžok Vlastivedná vychádzka do Žiarskej doliny bola príjemným ukončením pracovného týždňa. Počasie sa po upršanom a chladnom týždni umúdrilo a nás s deťmi príjemne prekvapilo. Zažili sme prekrásne výhľady na okolité končiare Západných Tatier.

(Bc. Jana Banášová)

viac fotiek...

3.10.2015

Vlastivedný krúžok – Popradské Pleso

Popradské Pleso Vlastivedná vychádzka na Popradské Pleso sa uskutočnila za slnečného, teplotne príjemného, jasného počasia. Deti spojili pohyb s poznávaním prírody a živočíšstva Tatier.

(Bc. Jana Banášová)

viac fotiek...

Florbalový turnaj pri príležitosti XIII. ročníka Hornoliptovského jarmoku

Florbalový turnaj pri príležitosti XIII. ročníka Hornoliptovského jarmoku Dňa 25. 09. 2015 sa v Liptovskom Hrádku v športovej hale konal florbalový turnaj pri príležitosti XIII. ročníka Hornoliptovského jarmoku pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Na turnaj sa prihlásilo sedem družstiev. Turnaj sa hral v dvoch skupinách a poradie bolo nasledovné: I. miesto ZŠ Kvačany, II. miesto Gymnázium L. Hrádok, III. miesto ZŠ Hradná, IV. miesto ZŠ J. D. Matejovie chlapci, V. miesto ZŠ J. D. Matejovie dievčatá, VI. miesto ZŠ Važec a VII. ZŠ Hybe. Chlapci aj dievčatá zo základných škôl ukázali, že florbal hrať vedia a majú o tento druh športu záujem.

(Mgr. Jaroslav Melich)

viac fotiek...

Futbalový turnaj pri príležitosti XIII. ročníka Hornoliptovského jarmoku

Futbalový turnaj pri príležitosti XIII. ročníka Hornoliptovského jarmoku Dňa 24. 09. 2015 sa v Liptovskom Hrádku na multifunkčnom ihrisku konal futbalový turnaj pri príležitosti XIII. ročníka Hornoliptovského jarmoku pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Turnaj sa hral systémom každý s každým a poradie bolo nasledovné: I. miesto ZŠ Hybe, II. miesto ZŠ J. D. Matejovie, III. miesto ZŠ Hradná, IV. miesto ZŠ Važec a V. miesto Gymnázium L. Hrádok. Tento rok nám dokonca aj počasie prialo a chlapci zo škôl ukázali, že futbal hrať vedia.

(Mgr. Jaroslav Melich)

viac fotiek...

Dopravná súťaž O putovný pohár náčelníka MsP

Dopravná súťaž O putovný pohár náčelníka MsP Dňa 25.9.2015 Mestská polícia v Liptovskom Hrádku spolu s našim CVČ zorganizovala dopravnú súťaž O putovný pohár náčelníka MsP. Súťaž bola určená pre žiakov 4. ročníka základných škôl Matejovie a Hradná. Pre žiakov boli pripravené tri disciplíny, ktoré overili ich poznatky z pravidiel cestnej premávky, ovládania dopravných značiek, povinnej výbavy bicykla a nakoniec z praktickej jazdy na bicykli na dopravnom ihrisku. Na dodržiavanie dopravných predpisov a celý priebeh súťaže dohliadali odborní pracovníci z MsP. A ako to už v súťaži býva, žiaci boli odmenení peknými cenami a víťazi sa radovali z putovného pohára. Žiakom prajeme veľa kilometrov na bicykli bez škrabancov a odrenín.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...

Lesná škôlka

Lesná škôlka A je tu jeseň. Farebná, očarujúca plná dozrievajúcich lesných plodov, ktoré si usilovné zvieratká v prírode zbierajú do svojich brlohov, aby si urobili zásoby na zimu. Vybrať sa na prechádzku, pozorovať ako sa mení príroda v našom meste sa určite oplatí. Veď je čo obzerať. Preto sme v septembri pozvali deti z materskej školy do ZOO kútika, kde spoločne poznávali, porovnávali, priraďovali listnaté a ihličnaté stromy a ich plody. Jednou z úloh ktorú deti plnili bolo aj priradenie potravy ku zvieratkám v ZOO kútiku a hľadanie zemiakov zahrabaných v pieskovisku. Deťom sa prihovoril p. Libor Záhradník s výkladom zo života Orla skalného. A po výklade sa už deti presunuli k volieram s exotickým vtáctvom – papagájom, kanárikom, hrdličkám, holubom, králikom, morským prasiatkam a hydine z ktorých niektoré aj nakŕmili.

Mgr. Katarína Gibalová


viac fotiek...

PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV V CVČ NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

Mamičky detičky

Crossfit