Vedúca oddelenia: Mgr. Katarína Gibalová
Oddelenie jazykov, prírodných, spoločenských a pohybových aktivít
od 01. 10. 2023 do 14. 06. 2024
NázovVedúciMiestoDeň
1 ANJ-Belka-Sovičky K. Gibalová MŠ-Belanská po-14,45
2 ANJ-Belka-Veveričky K. Gibalová MŠ-Belanská ut-14,45
3 ANJ-Hradná-Sovičky K. Gibalová MŠ-Hradná st-14,45
4 ANJ-Hradná-Sovičky+Včielky K. Gibalová MŠ-Hradná pi-14,45
5 ANJ-Dovalovo K. Gibalová MŠ-Dovalovo ut-9,00
6 ANJ-Hybe B. Koscelníková MŠ-Hybe st-15,00
Krúžky CVČ
7 Krasokorčulovanie J. Čurillová, P. Lehotská Zimný štadión ut-13,45-15,45
8 Korčuľovanie V. Krátká, P. Lehotská Zimný štadión st-13,45-15,45
9 Hokejový 5. - 9. ročník J. Čurillová, V. Krátká Zimný štadión pi-13,45-15,45
10 Hokejový 1. - 4. ročník T. Krátký Zimný štadión po-13,45-15,15
11 Hokejový 5. - 9. ročník T. Krátký Zimný štadión po-14,45-16,15
12 Mladý rybár M. Hurkot ZŠ-H-počítačová trieda č. d. 20. pavilón 1.-4. po-14,30-16,00
13 Plastikový modelár J. Moravčík ZŠ-H-trieda výtvarnej výchovy št-13,30-15,00
Krúžky CVČ-ZŠ-Matej.
14 Programovanie I. M. Hrabalová ZŠ-M-počítačová trieda pi-13,30-15,30
15 Programovanie II. P. Hrabal M. Spišek ZŠ-M-počítačová trieda pi-13,30-15,30
16 Malí kuchári 1.-4. K. Kružliaková ZŠ-M-kuchynka ut-13,30-15,30
17 Biatlon O. Konůpková Terén so-8,00
Krúžky CVČ-ZŠ-Hrad.
18 Turistický T. Dedinová P. Dedina Terén so-8,00
19 Plavecký J. Melich Permon ut+št-13,30-16,00
20 Plavecký - Matejka E. Multáňová Permon ut-13,30-16,00
21 Plavecký - Matejka K. Gibalová Permon št-13,30-16,00
22 Plavecký - Hradná V. Sklenková Permon št-13,30-16,00
23 Plavecký - Hradná Z. Hrnčiarová Permonut-13,30-16,00
24 Florbal - II. 5.-9. J. Melich Mestská športová hala po-14,00-15,30
25 Florbal - I. 1.-4. M. Danihel ZŠ-H-multifunkčná miestnosť št-14,00-16,00
26 Malí kuchári 5.-9. A. Fajmonová ZŠ-H-kuchynka st-14,00-16,00
27 Malí kuchári 1.-4. M. Ilavská ZŠ-H-kuchynka po-14,00-16,00
28 Tvorivé ruky J. Stephany ZŠ-H-trieda výtvarnej výchovy st-13,45-15,45