Adresa:
Centrum voľného času
Hradná 342
033 01 Liptovský Hrádok

E-mail: riaditel.cvc(zavinac)lhr.sk
Telefón: 044/5 222 495
Číslo účtu: SK45 5600 0000 0016 2640 4001


riaditeľ: Mgr. Jaroslav Melich

Interná pedagogická zamestnankyňa:
Mgr. Katarína Gibalová - Oddelenie jazykov, prírodných, spoločenských a pohybových aktivít

Oddelenie prevencie sociálno - patologických javov a závislostí - Mgr. Jozef Koscelník - dobrovoľný externý zamestnanec


THP:
p. Silvia Surovčeková, ekonómka zariadenia


Kde nás nájdete