Detské ihrisko

Vaše deti sa môžu u nás hrať na pieskovisku, šmýkať, hojdať, preliezať.

Detské ihrisko je určené pre všetky deti do 10 rokov.

Nájdete nás v areáli CVČ LIENKA, na ulici J.D. Matejovie 544.

Otvorené:

Denne od 09:00 – 20:00 hod
v mesiacoch apríl – október, len počas priaznivého počasia

Prevádzkový poriadok detského ihriska

Článok 1
Predmet úpravy

Vlastníkom a prevádzkovateľom detského ihriska je Centrum voľného času. Prevádzková doba detského ihriska je od apríla do októbra, od 9,00 – 20,00 hod. V prípade nepriaznivého počasia je detské ihrisko zatvorené.

Článok 2
Povinnosti návštevníkov

2.1. Návštevník detského ihriska je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok a musí sa správať tak, aby jeho konanie neviedlo k ničeniu zariadení, znečisťovaniu priestoru a neohrozoval svojím správaním ostatných návštevníkov detského ihriska.
2.2.Vstup do priestoru detského ihriska je na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za vznik úrazu.
2.3. Detské ihrisko môžu využívať len deti do 10 rokov.
2.4. Dieťa do 6 rokov musí byť v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.
2.5. Každý návštevník detského ihriska je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok a musí sa správať tak, aby jeho konanie neviedlo k ničeniu zariadení detského ihriska, znečisťovaniu priestoru a neohrozoval svojím správaním ostatných návštevníkov.
2.6. V priestore detského ihriska je zakázané:
* Poškodzovať a znečisťovať priestor, zariadenie a vybavenie.
* Mechanicky zasahovať do konštrukcií telies, prenášať lavičky na iné miesto detského ihriska.
* Vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá.
* Fajčiť, konzumovať alkohol, používať omamné látky a psychotropné látky.
* Vstupovať s bicyklom, zakladať oheň.
* Správať sa hlučne, vulgárne a nemravne.
* Používať ostré predmety, zbrane, nože a iné nebezpečné predmety.

Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa

3.1. Udržiavanie čistoty a poriadku v priestoroch detského ihriska.

Mgr. Jaroslav Melich


detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko detske ihrisko