CVČ Lienka hodnotilo školský rok 2021/2022

Aj tento školský rok bol špecifický, keď v novembri prepukla pandémia na ochorenie COVID – 19. Ešte sme sa poriadne nerozbehli a museli sme krúžkovú činnosť pozastaviť. Tá mohla pokračovať až v januári. Aj napriek týmto patáliám sa v školskom roku 2021/2022 do pravidelnej krúžkovej činnosti prihlásili deti nielen z nášho mesta, ale aj deti z okolitých obcí, ktoré navštevujú naše materské školy a základné školy. V centre voľného času, keď mohla, tak prebiehala činnosť v oddelení jazykov, prírodných, spoločenských a pohybových aktivít. V oddelení bolo 31 záujmových útvarov, kde pracovali 2 interní zamestnanci a 27 externých zamestnancov. Do centra voľného času bolo prihlásených 556 detí. Príležitostná a spontánna záujmová činnosť v školskom 2021/2022 neprebiehala v dôsledku pandémie. Zorganizovali sme štyri letné prímestské tábory, na ktorých sa zúčastnilo 84 detí. Na záver chceme vyjadriť presvedčenie, že nás v novom školskom roku už takéto obmedzenia nepostihnú, aby mohlo Centrum voľného času v Liptovskom Hrádku napĺňa poslanie, na ktoré bolo zriadené, a to ako organizátor voľnočasových aktivít pre deti.

Mgr. Jaroslav Melich

Letné tábory - vyhodnotenie

 Letné tábory Počas prázdnin bolo u nás veselo. O veselú atmosféru sa postarali deti, ktoré sa prihlásili do tábora a absolvovali s nami všetky naplánované aktivity. Stretli sa tu mladší/starší, chlapci/dievčatá, súrodenci, spolužiaci, deti z mesta aj z okolitých obcí. Program v tábore bol pripravený tak, aby sa deti niečo dozvedeli, niečo nové zažili, niečo si vyrobili, zabávali sa a hrali. Každé ráno sme sa v rannom kruhu porozprávali, pripomenuli sme si pekné chvíle predchádzajúceho dňa, predstavovali sme si, ako by mohol vyzerať ďalší deň. Cieľom vedúcich táborov bolo z neznámej novej skupiny urobiť za týždeň kolektív, ktorý sa bude vzájomne rešpektovať, tolerovať a smerovať k jednému cieľu a tým bola spoločná aktívna zábava. Počas tábora sme navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, ktoré je prispôsobené aj pre mladšieho návštevníka a ponúka množstvo interaktívnych hier. Deti sa mohli expozícii dotknúť, vyskúšať si ich, vypočuť si hlasy zvierat. Za TOP deň deti považovali laserovú prestrelku v labirinte. Táto kolektívna zábavná hra bola plná adrenalínu, detského rehotu a kriku. A komu bolo málo, mohol si vyskúšať prelezenie miestnosťou popretkávanou laserovými lúčmi. Ku letu patrí voda a my sme sa boli vyšantiť na plavárni v Liptovskom Mikuláši. Obratnosť, vytrvalosť, silu a sebadôveru si deti vyskúšali na lezeckej stene. V hraní a šantení sme pokračovali ďalej v detskom zábavnom centre Handy-Dandy. Piatok bol tvorivý, vyrábali sme darček – točili sme sviečku z včelích plátov. Potom nás čakala opekačka a športové hry na ihrisku. Okrem spomínaných aktivít sa dievčatá cez týždeň naučili upliesť si náramok, chlapci sa hrali do spotenia futbal, florbal a v malej telocvični si vyskúšali prekážkovú dráhu.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek (letný tábor 1.termín)...
viac fotiek (letný tábor 2.termín)...

Krúžok Malí kuchári

Krúžok Malí kuchári Mnohé deti milujú motanie sa v kuchyni, pozorujú, privoniavajú a sledujú ako zo surovín vznikne niečo nové, chutné na tanieri. Krúžok Malí kuchári, pod vedením pani učiteľky Fajmonovej, je určený práve pre takéto zvedavé deti, ktoré si rady zamažú ruky od cesta, chcú si vyskúšať šľahanie, miešanie, krájanie, pridávanie surovín. A na záver ich pri spoločnom stolovaní čaká ochutnávka toho, čo spolu ukuchtili.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...

Letné tábory

1. termín 11.7. - 15.7. 2022
- obsadené
2. termín 18.7. - 22.7. 2022
- obsadené

iconaDOC prihláška na 1. termín
iconaDOC prihláška na 2. termín

Krúžok Aj hrou

 Krúžok Aj hrou Milí rodičia, touto cestou Vám posielam video záznam a fotky, ako takú milú spomienku na časy strávené na krúžku. Na krúžku vyberám vhodné témy a aktivity pre deti v materskej škole a pre prácu v skupine. So slovnou zásobou sa oboznamujeme cez rôzne aktivity. Jednou z nich je prespievanie jednoduchých piesní, z ktorých sme urobili krátky videozáznam. Mojim cieľom je pohoda, radosť a dobrá nálada počas krúžku, aby deti odchádzali z hodiny s pocitom, že učiť sa cudzí jazyk je zábava. A aby tento pocit u nich pretrval aj ďalej, keď nastúpia do školy. Pomaly sa blížia letné prázdniny, chcem preto deťom popriať všetko dobré, aby boli vždy veselé a plné energie, aby si užili leto a prežili veľa veselých zážitkov. A potom na jeseň, keď nastúpia do školy, nech sa im naplnia sny, ktoré od školy očakávajú. Vám rodičia chcem popriať veľa trpezlivosti, pohody a nabite sa nekonečnou detskou energiou. Ďakujem za to, že ste sa rozhodli pre náš krúžok a prajem všetko dobré.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek (AJ Belka pondelok)...
viac fotiek (AJ Belka utorok)...
viac fotiek (AJ Hradná piatok)...
viac fotiek (AJ Hradná streda)...
viac fotiek...

súbory na stiahnutie:
AJ_Belka_pondelok.zip
AJ_Belka_utorok.zip
AJ_Hradna_piatok.zip
AJ_Hradna_streda.zip

Karneval na ľade

Karneval na ľade Fašiangy – symbol veselosti, zábavy a hodovania. Toto obdobie sme deťom na krúžku korčuľovanie spestrili karnevalom. Deti sa obliekli do kostýmov a užívali si popoludnie v maskách, na korčuliach a s kamarátmi. Súčasťou karnevalu boli zábavné hry a preto nechýbala dobrá nálada, príjemná zábava a radosť.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...
videozáznam...

Krúžok Krasokorčuľovanie

Krúžok Krasokorčuľovanie Korčuľovanie patrí medzi obľúbené zimné aktivity detí. Na našom krúžku si deti pod odborným vedením osvoja správnu techniku korčuľovania. Korčuľovanie rozvíja koordináciu, silu, obratnosť a rýchlosť, ktoré sú základom pre väčšinu športov a preto je výborným odrazovým mostíkom ku ktorémukoľvek športu. Krasokorčuľovanie prebieha dvakrát do týždňa v utorok a vo štvrtok v ŠKC.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...
videozáznam...

Čo tak Popradské pleso?

Čo tak Popradské pleso? Krásne februárové počasie nám dalo príležitosť po nepríjemných víchriciach, ktoré zúrili minulý a predminulý týždeň v Tatrách, zrealizovať krásnu zimnú turistiku na Popradské pleso. Prvýkrát sme využili novú zubačku na Štrbské Pleso, ktorá bola sfunkčnená pred dvoma týždňami. Po zimnej trase , po zelenej značke sme dorazili na pleso, ktoré bolo zasýpané starším aj čerstvo napadnutým snehom. Úžasný pohľad na hrdo sa vypínajúcu Ostrvu zaliatu slnkom, odvážnych turistov a skialpinistov v nás zanechal ten najkrajší zážitok. Turistická vychádzka vydarená, pohodová cesta vlakom príjemná, tešíme sa na ďalšiu túru.

/Mgr. Peter Dedina /

viac fotiek...

Ľadový Hrebienok

Ľadový Hrebienok Každoročne po vianočných prázdninách členovia nášho krúžku sa tešia na zimnú turistiku na Hrebienok. Ináč to nebolo ani tento rok. Zo Starého Smokovca krásnou zasneženou tatranskou krajinou sme sa dostali na Hrebienok. V dlhom rade čakajúcich zvedavcov sme sa po pol hodine dostali pred Tatranský ľadový dóm. Konečne sme vstúpili do nádhernej Katedrály sv. Jakuba v Santiagu de Compostela, ktoré je jedným z najvýznamnejších pútnických miest. Výnimočné miesto sa stalo hlavnou témou staviteľov na Hrebienku v roku 2021/2022. Okrem toho sme mali možnosť vidieť aj ľadové sochy s motívom Svätojakubskej púte.

/ Mgr. Peter Dedina /

viac fotiek...

Pleso nad vodopádom Skok

Pleso nad vodopádom Skok Po takmer ročnej pauze z dôvodu pandemických opatrení sme konečne mohli realizovať naše turistické vychádzky. 2.októbra 2021 naša prvá túra viedla k 30 metrov vysokému vodopádu v Mlynickej doline, k vodopádu Skok. Dolinou stúpame po kamenistej ceste, úzky chodník prekonávame serpentínami. Pomedzi majestátne stromy môžeme nielen vidieť, ale aj počuť vodopád Skok. Posilníme sa, zahasíme smäd a púšťame sa ďalej k Plesu nad Skokom. Zdolávame adrenalínový prístup po žulových platniach, na ktorých sú fixné reťaze . V minulosti sa toto pleso volalo Mlynické. Pleso má hĺbku 1,2m. Odtiaľ sa nám naskytne krásny pohľad na zubatý hrebeň Satana, ktorý sa odráža v zrkadle pokojnej hladiny plesa. Na Štrbské pleso sa vraciame tou istou trasou. Prvú túru máme úspešne za sebou. Tešíme sa na ďalšiu.

/ Mgr. Terézia Dedinová /

viac fotiek...

Mikuláš deťom

Mikuláš deťom Prišiel december. Vonku občas padne snehová vločka. Prichádza zima. Mráz deťom vyštípe líčka a zafarbí ich na ružovo. V takýto večer pred zotmením sa prechádza ulicami sv. Mikuláš a pozoruje deti za oknami. Na sviatok sv. Mikuláša sa spolu so svojou družinou vybral pozdraviť deti do materských škôl a základnej školy. Deti sa na jeho príchod každý rok tešia a veria, že im prinesie sladkú odmenu, pretože sa snažili poslúchať a upratovali si hračky. A to nie je všetko, keď ich prišiel pozdraviť, nebáli sa zarecitovať básničky alebo zaspievať pesničky, ktoré má sv. Mikuláš veľmi rád. Za milé privítanie, za snahu a odvahu boli deti odmenené sladkým balíčkom.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek (1.časť)
viac fotiek (2.časť)
viac fotiek (3.časť)

Hokejový krúžok

Hokejový krúžok Na hokejovom krúžku sa zišla dobrá partia chlapcov, ktorí majú radi šport, pohyb a korčuľovanie. Tréneri učia deti mať tímového ducha, vedú ich ku spolupráci, zanieteniu a radosti zo športu. Pre mladších chlapcov vymýšľajú zábavné pohybové hry, aby sa zdokonalili v obratnosti a technike korčuľovania.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...
videozáznam...

Oddelenie jazykov, prírodných, spoločenských a pohybových aktivít od 01. 10. 2021 do 17. 06. 2022
NázovVedúciMiestoDeň
Krúžky CVČ
1 ANJ-Belka-Sovičky K. Gibalová MŠ-Belanská po-14,45
2 ANJ-Belka-Veveričky K. Gibalová MŠ-Belanská ut-14,45
3 ANJ-Hradná-Sovičky K. Gibalová MŠ-Hradná st-14,45
4 ANJ-Hradná-Sovičky+Včielky K. Gibalová MŠ-Hradná pi-14,45
5 ANJ-Dovalovo K. Gibalová MŠ-Dovalovo št-14,45
Krúžky CVČ
6 Krasokorčulovanie K. Švaňová Zimný štadión ut+št-13,45
7 Korčuľovanie I. M. Kočtúchová Zimný štadión ut-14,45
8 Korčuľovanie II. M. Kočtúchová Zimný štadión št-14,45
9 Hokejový M. Staroňová Zimný štadión st-13,45
10 Hokejový 4. - 6. ročník R. Záruba Zimný štadión st-14,45
11 Hokejový 1. - 3. ročník R. Záruba Zimný štadión st-13,45
12 Mladý rybár M. Hurkot ZŠ-H-počítačová trieda č. d. 20. pavilón 1.-4. po-14,30
13 Plastikový modelár J. Moravčík ZŠ-H-trieda výtvarnej výchovy st-13,30
Krúžky CVČ - ŠKM
14 Futbal-prípravka M. Cibuľa F-štadión + ZŠ - M veľká telocvičňa po-15,30+ut-16,00
15 Futbal-ml.ž. M. Prieboj F-štadión + ZŠ - M veľká telocvičňa po-15,30+ut-17,00
16 Futbal-st.ž. J. Palider F-štadión + Športová hala st-16,00 + so 10,00
17 Futbal dievčatá J. Hanula F-štadión + Športová hala ut-15,00 + so 11,00
18 Volejbal-príp.-ŠKM M. Čabajová Mestská športová hala ut-15,00-16,00
19 Volejbal-ml. ž.-ŠKM P. Gerec Mestská športová hala ut-16,00-17,00
20 Volejbal-st. ž.-ŠKM M. Macháčová Mestská športová hala st-15,45-16,45
Krúžky CVČ-ZŠ-Matej.
21 Programovanie M. Hrabalová ZŠ-M-počítačová trieda pi-13,30
22 Biatlon O. Konůpková terén so-8,00
23 Lienočky - MŠ MŠ - Belanská
Krúžky CVČ-ZŠ-Hrad.
24 Turistický T. Dedinová P. Dedina terén so-8,00
25 Lienočky - MŠ MŠ - Hradná
26 Plavecký J. Melich L. Mikuláš ut+št-13,30
27 Plavecký - Matejka K. Gibalová L. Mikuláš št-13,30
28 Plavecký - Matejka Z. Hrnčiarová, G. Sklenárová L. Mikuláš ut-13,30
29 Plavecký - Hradná A. Fajmonová L. Mikuláš ut-13,30
30 Plavecký - Hradná V. Sklenková L. Mikuláš št-13,30
31 Florbal - II. 5.-9. J. Muráň Mestská športová hala po-14,00
32 Florbal - I. 1.-4. J. Muráň ZŠ-H-multifunkčné+telocvičňa št-13,30
33 Malí kuchári A. Fajmonová ZŠ-H-kuchynka po+št-14,00
34 Tvorivé ruky J. Stephany ZŠ-H-trieda výtvarnej výchovy pi-13,30
PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV V CVČ NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022