Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru na školský rok 2023/2024


iconaPDFziadost.pdf
iconaDOCziadost.docx

Do záujmových útvarov prijímame žiakov počas celého školského roka!