Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru na školský rok 2024/2025


iconaPDFziadost.pdf
iconaDOCziadost.docx

Do záujmových útvarov prijímame žiakov počas celého školského roka!