Dopravná výchova

Zámer:

Doprava je každodennou súčasťou života ľudí. Automobil, ako nevyhnutný prepravný prostriedok súčasnej doby, sa stal najvyužívanejším dopravným prostriedkom vo svete, na presun z jedného miesta na miesto iné. Ľudia denne využívajú cestnú sieť na pracovné alebo súkromné účely (či už ako vodiči, cyklisti, chodci, cestujúci v prostriedkoch hromadnej dopravy), čím sa stávajú pravidelnými účastníkmi cestnej premávky. Okrem pozitívnych stránok prináša doprava so sebou aj negatívne, tie najvážnejšie sú dopravné nehody. Pri dopravných nehodách dochádza k ľahkým alebo ťažkým zraneniam, niekedy aj s trvalými následkami a čo je najhoršie, aj k stratám na ľudských životoch. Jednou z možností ako preventívne predchádzať dopravným nehodám u detí je dopravná výchova. Počas našej akcie deti získajú základné vedomosti, zručnosti a návyky bezpečného správania sa v rôznych dopravných situáciách ako chodci, cyklisti, korčuliari, skejtbordisti. Praktické cvičenia budú spojené so šírením osvety o význame nosenia bezpečnostných pomôcok (prilby, chrániče), o význame dodržiavania pravidla „vidieť a byť videný“ používaním reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti alebo tmy, o povinnej výbave cyklistu a ukážky poskytovania prvej pomoci pri dopravných nehodách.