Krúžok AJ hrou - Dovalovo

Krúžok AJ hrou - Veveričky

Krúžok AJ hrou - Sovičky (pondelok)

Krúžok AJ hrou - Sovičky (streda)

Krúžok AJ hrou - Sovičky (piatok)