hokejový zápas
Hokejový zápas
krasokorčuľovanie
Krasokorčuľovanie
hokej
Hokej
mikuláš
Mikuláš
mladý záchranárik
Mladý záchranárik
letný tábor
Letný tábor
dni mesta
Dni mesta

Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru na školský rok 2024/2025


iconaPDFziadost.pdf
iconaDOCziadost.docx

Vypísanú prihlášku môžete poslať na mail riaditel.cvc@lhr.sk alebo odovzdať triednemu učiteľovi na školách ZŠ s MŠ J.D.Matejovie, ZŠ s MŠ Hradná.
Na podporu krúžkovej činnosti v CVČ Lienka môžete odovzdať vzdelávací poukaz, ktorý Vaše dieťa dostane v septembri.

PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV V CVČ NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

CVČ Lienka hodnotilo školský rok 2023/2024

V školskom roku 2023/2024 sa do pravidelnej krúžkovej činnosti prihlásili deti nielen z nášho mesta, ale aj deti z okolitých obcí, ktoré navštevujú naše materské školy a základné školy. V centre voľného času činnosť prebiehala v oddelení jazykov, prírodných, spoločenských a pohybových aktivít. V oddelení bolo 28 záujmových útvarov, kde pracovali 2 interní zamestnanci a 21 externých zamestnancov. Centrum voľného času navštevovalo 473 detí. Príležitostná a spontánna záujmová činnosť v školskom 2023/2024 bola zameraná na akcie a súťaže. Týchto akcií interní zamestnanci uskutočnili 4, zapojilo sa do nich 605 detí. Zorganizovali sme aj päť letných prímestských táborov, na ktorých sa zúčastnilo 142 detí. Na záver môžeme skonštatovať, že Centrum voľného času v Liptovskom Hrádku napĺňa poslanie, na ktoré bolo zriadené - ako organizátor voľnočasových aktivít pre deti.

Mgr. Jaroslav Melich

Krúžok Aj Hrou materské školy

Milí rodičia!

Školský rok je pomaly za nami. Je čas prihovoriť sa Vám. Počas lekcií na krúžku Aj Hrou sme na hodinách prežili spoločné pekné chvíle. Deťom som priblížila dušu anglického jazyka, z týchto základov budú čerpať ďalej vo vzdelávaní. Mojím cieľom bolo, vytvoriť u detí pozitívne dojmy z lekcií, pretože to môže ovplyvniť ich ďalšiu cestu k poznávaniu jazykov. Preberali sme základné témy a frázy blízke ich veku a prostrediu. Súčasťou lekcií boli rituály, ktoré deti poznajú a na ktoré perfektne reagujú. Boli to pohybové aktivity, hry, rytmické činnosti alebo pesničky a básničky. Ako milú spomienku na naše spoločne strávené dni na hodinách angličtiny som natočila krátke video s piesňami a básňami, ktorými sme si oživovali lekcie. Videá si môžete pozrieť kliknutím na odkaz nižšie.
Na záver deťom prajem, aby sa im v novom školskom prostredí páčilo a aby boli ich dni plné radosti, pohybu a zvedavosti

Mgr. Katarína Gibalová

videozáznam...

Korčuliarsky program pre materské školy

Korčuliarsky program Organizovanie výučby základov korčuľovania pre deti materských škôl je realizované s cieľom, aby mali deti radosť a pozitívne emócie spojené so športom. Ďalej aby prekonali obavy zo špecifického povrchu akým je ľad a získali základné korčuliarske zručnosti nenásilnou hravou formou. Korčuliarsky program prebiehal na zimnom štadióne ŠKC Liptovský Hrádok, pod vedením profesionálnych lektorov krasokorčuľovania manželov Poljakovcov. Výhodou bola možnosť bezplatného zapožičania korčúľ a prilby priamo v ŠKC. Dôležité bolo, aby sa deti počas týždňa rozhýbali a odbúrali strach z toho, že stoja na korčuliach. Každý, aj ten kto ešte nikdy nestál na korčuliach, vedel po týždni prekorčuľovať pár metrov a niektorí dokonca korčuľovali ako streli. Korčuľovanie vo všeobecnosti zlepšuje koordináciu pohybov, koncentráciu, pomáha vysporiadať sa s emóciami a naučiť sa po každom páde opäť vstať. Program na ľade priniesol deťom nové zážitky, červené nosy, líca a vysmiate tváre. Ďakujeme pani učiteľkám z materských škôl a zamestnancom ŠKC za výpomoc pri obliekaní, obúvaní detí a rozdelení výstroje.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek (MŠ Belka)...
viac fotiek (MŠ Hradná)...
videozáznam...

Krúžok malí kuchári

malí kuchári Na krúžku malí kuchári si deti môžu vyskúšať prípravu jednoduchých jedál. Popritom si rozvíjajú tvorivosť, zručnosť, estetickú úpravu jedál. V príjemnej atmosfére sa utužujú vzťahy medzi deťmi, rozvíja sa rešpekt a tolerancia, vznikajú nové kamarátstva. Počas školského roka sú zaradené tematické hodiny a hodiny v duchu slovenských zvykov a tradícií. Najpríjemnejšou časťou krúžku je ochutnávka hotových jedál, poznávanie rôznych chutí a vôní. A čo si deti uvaria? Napríklad šaláty, nátierky, štrúdle, muffiny, medovníky, pizza, šišky, langoše, palacinky, sušienky, nepečené slané a sladké pokrmy,...

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...

Mikuláš deťom

Mikuláš Nadišla noc tajných prianí. Mikuláš, si svätý. Ty plníš sny. Ďakujem ti aj za všetky deti. Je len málo dní, na ktorých príchod čakajú deti tak, ako na Mikuláša. Za oknami sú vystavené čižmy malé aj veľké. V mysliach detí blúdia pochybnosti, či boli dosť poslušné, či na nich Mikuláš nezabudne, či si zaslúžia sladkú odmenu. Mikuláš nezabúda a v tento veľký deň navštívil aj materské školy a základné školy v našom meste. Na návštevu sa vybral s celou družinou anjelmi, čertíkmi a vianočným škriatkom. Deti Mikuláša potešili piesňami, básňami, ktoré mu ešte dlho zneli v ušiach a vyčarili úsmev na tvári. Za milé privítanie boli deti odmenené sladkým balíčkom. Milé deti, želáme Vám, aby ste si v tomto predvianočnom čase užili vzácne chvíle v pokoji, radosti a s úsmevom na tvári. Nezabudnite myslieť aj na iných a obdarte ich milým slovom alebo chvíľkou pozornosti. Šťastné a veselé!

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...
videozáznam...

Oddelenie jazykov, prírodných, spoločenských a pohybových aktivít od 01. 10. 2023 do 14. 06. 2024
NázovVedúciMiestoDeň
1 ANJ-Belka-Sovičky K. Gibalová MŠ-Belanská po-14,45
2 ANJ-Belka-Veveričky K. Gibalová MŠ-Belanská ut-14,45
3 ANJ-Hradná-Sovičky K. Gibalová MŠ-Hradná st-14,45
4 ANJ-Hradná-Sovičky+Včielky K. Gibalová MŠ-Hradná pi-14,45
5 ANJ-Dovalovo K. Gibalová MŠ-Dovalovo ut-9,00
6 ANJ-Hybe B. Koscelníková MŠ-Hybe st-15,00
Krúžky CVČ
7 Krasokorčulovanie J. Čurillová, P. Lehotská Zimný štadión ut-13,45-15,45
8 Korčuľovanie V. Krátká, P. Lehotská Zimný štadión st-13,45-15,45
9 Hokejový 5. - 9. ročník J. Čurillová, V. Krátká Zimný štadión pi-13,45-15,45
10 Hokejový 1. - 4. ročník T. Krátký Zimný štadión po-13,45-15,15
11 Hokejový 5. - 9. ročník T. Krátký Zimný štadión po-14,45-16,15
12 Mladý rybár M. Hurkot ZŠ-H-počítačová trieda č. d. 20. pavilón 1.-4. po-14,30-16,00
13 Plastikový modelár J. Moravčík ZŠ-H-trieda výtvarnej výchovy št-13,30-15,00
Krúžky CVČ-ZŠ-Matej.
14 Programovanie I. M. Hrabalová ZŠ-M-počítačová trieda pi-13,30-15,30
15 Programovanie II. P. Hrabal M. Spišek ZŠ-M-počítačová trieda pi-13,30-15,30
16 Malí kuchári 1.-4. K. Kružliaková ZŠ-M-kuchynka ut-13,30-15,30
17 Biatlon O. Konůpková Terén so-8,00
Krúžky CVČ-ZŠ-Hrad.
18 Turistický T. Dedinová P. Dedina Terén so-8,00
19 Plavecký J. Melich Permon ut+št-13,30-16,00
20 Plavecký - Matejka E. Multáňová Permon ut-13,30-16,00
21 Plavecký - Matejka K. Gibalová Permon št-13,30-16,00
22 Plavecký - Hradná V. Sklenková Permon št-13,30-16,00
23 Plavecký - Hradná Z. Hrnčiarová Permonut-13,30-16,00
24 Florbal - II. 5.-9. J. Melich Mestská športová hala po-14,00-15,30
25 Florbal - I. 1.-4. M. Danihel ZŠ-H-multifunkčná miestnosť št-14,00-16,00
26 Malí kuchári 5.-9. A. Fajmonová ZŠ-H-kuchynka st-14,00-16,00
27 Malí kuchári 1.-4. M. Ilavská ZŠ-H-kuchynka po-14,00-16,00
28 Tvorivé ruky J. Stephany ZŠ-H-trieda výtvarnej výchovy st-13,45-15,45

Centrum voľného času Lienka prijme do zamestnania na (dohodu) vedúceho krúžku pre krúžky hokej a florbal.
Nástup od 01. 10. 2023. Mzdové ohodnotenie podľa platných mzdových tabuliek. Pozícia je vhodná aj pre študentov od 16 rokov a ľudí poberajúcich starobný dôchodok.
Žiadosť o prijatie do zamestnania na dohodu a kontakt (telefonický alebo e-mail) zasielajte do 30. 09. 2023 na adresu: riaditel.cvc@lhr.sk
V žiadosti stručne popíšte: skúsenosti s vedením detí, skúsenosti v oblasti športu (hokej, florbal) a stručnú osobnú charakteristiku.

Ďakujeme obciam Hybe, Jamník, Kráľova Lehota, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Liptovská Porúbka, Malužiná, Nižná Boca, Podtureň, Pribylina, Uhorská Ves a Vavrišovo za dotáciu z podielových daní za rok 2023 na činnosť krúžkov.

PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV V CVČ NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

CVČ Lienka hodnotilo školský rok 2022/2023

V školskom roku 2022/2023 sa do pravidelnej krúžkovej činnosti prihlásili deti nielen z nášho mesta, ale aj deti z okolitých obcí, ktoré navštevujú naše materské školy a základné školy. V centre voľného času činnosť prebiehala v oddelení jazykov, prírodných, spoločenských a pohybových aktivít. V oddelení bolo 33 záujmových útvarov, kde pracovali 2 interní zamestnanci a 26 externých zamestnancov. Centrum voľného času navštevovalo 548 detí. Príležitostná a spontánna záujmová činnosť v školskom 2022/2023 bola zameraná na akcie a súťaže. Týchto akcií interní zamestnanci uskutočnili 6, zapojilo sa do nich 936 detí. Zorganizovali sme aj päť letných prímestský táborov, na ktorých sa zúčastnilo 103 detí. Na záver môžeme skonštatovať, že Centrum voľného času v Liptovskom Hrádku napĺňa poslanie, na ktoré bolo zriadené - ako organizátor voľnočasových aktivít pre deti.

Mgr. Jaroslav Melich

Letné tábory 2023 vyhodnotenie

Letné tábory 2023 Letné tábory v našom centre voľného času sú zamerané na aktívnu zábavu a súčasne plnenie si cieľov rozvoja a kultivovania osobnosti dieťaťa v oblasti spoločenskej a personalizačnej. Program letných táborov bol zostavený tak, aby si deti počas dňa posilňovali komunikačné kompetencie, citlivosť, toleranciu, solidaritu a rozvíjali zručnosti kooperácie. Tieto aktivity boli zapracované do programu tak, že deti ani nevnímali, že sa učia. Prvý deň tábora je aj pre nás vedúcich letných táborov veľkou neznámou, keďže tipujeme aká skupina detí sa zíde. Výzvou je urobiť z tejto heterogénnej skupiny jeden celok, ktorý sa bude počas celého týždňa rešpektovať, tolerovať a zároveň si užívať. Preto deti počas letného tábora plnili úlohy na zoznamovanie, získavali informácie o kamarátoch, hľadali rovnaké znaky, odlišnosti. Ponorili sa do sveta fantázie a prianí, kde si mohli vysnívať želania pre seba, iných a pre celý svet. Milé bolo pozorovať deti, keď mali vyjadriť poďakovanie, vďačnosť, ocenenie niekomu v skupine. Každý deň sme vycestovali za dobrodružstvom v okolí. Deti sa vyšantili v zábavnom centre Handy-Dandy a vo Fun zóne Demänová rezort na ihriskách plných atrakcií. Odvahu, šikovnosť, obratnosť a adrenalín ukázali v labirinte  Liptov Laser. Jeden deň sme sa schladili vo Važeckej jaskyni, ktorá je síce menšia, ale má peknú kvapľovú výzdobu a úzke chodbičky, cez ktoré sme sa brodili. Na správnom tábore nesmie chýbať voda. My sme si užili plaváreň s tobogánmi a inými atrakciami v Grand hoteli Permon. Posledný deň bol tvorivý. V duchu dajme veciam druhú šancu sme vyrábali antistresové loptičky a gumipušky. Pri výrobe sme používali odpadový materiál. A potom prišiel čas na výrobu vlastnej pizze. Každé dieťa si mohlo poukladať na cesto suroviny podľa vlastnej chuti a fantázie. Onedlho to začalo v kuchynke pizzovo vyvoniavať a nám škvŕkať v bruchu. Tak prešiel celý týždeň, prišiel čas vyhodnotiť tábor a rozlúčiť sa. Teší nás, že si deti počas tábora našli nových kamarátov, vyskúšali a zažili veci, ktoré predtým nezažili alebo spoznali nové miesta nášho okolia. Záverečné poďakovanie patrí Vám rodičia za to, že ste nám s dôverou zverili Vaše deti a vybrali si naše zariadenie, na vyplnenie letných prázdnin. Zároveň sa chcem poďakovať vedeniu ZŠ s MŠ Hradná za poskytnutie priestorov na realizáciu táborov, pani upratovačke Michalkovej, ktorá bez slov poupratovala to, čo sme my našpinili a personálu v bufete QUICK za ochotný prístup a super polievočky ktorými nás hostili. Tešíme sa o rok.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek (letný tábor 1.termín)...
viac fotiek (letný tábor 2.termín)...
viac fotiek (letný tábor 3.termín)...

súbory na stiahnutie:
letny_tabor_1.zip
letny_tabor_2.zip

Krúžok krasokorčuľovanie

videozáznam...

Krúžok AJ hrou

Milí rodičia, blíži sa koniec krúžkovej činnosti, ten správny čas na to, aby sme si pripomenuli, čomu sme sa počas roka venovali. Krúžok AJ hrou bol realizovaný jeden krát týždenne. Odučených bolo 30 a viac lekcií. Počas roka sme sa venovali základným témam ako sú pozdravy, farby, hračky, zvieratá, potraviny,... oboznamovali sme sa so základnými anglickými frázami. Slovnú zásobu sme upevňovali prostredníctvom piesní, básní, hudobno-pohybových hier, didaktických hier s flash cards, alebo zážitkovým rozprávaním. Cieľom krúžku bolo oboznámenie sa so základmi cudzieho jazyka hravou formou, rovnako však rozvíjanie kompetencií pre budovanie zdravých vzťahov detí na krúžku medzi rovesníkmi. Posilňovali sme komunikáciu, kooperáciu a toleranciu. Rozvíjali sme charakter osobnosti, schopnosť učiť sa, zvládať zmeny, zvládať emócie, pretože práve tieto oblasti súvisia s aktuálnymi požiadavkami výchovy na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa. A keďže základným výchovno-vzdelávacím prostriedkom u detí predškolského veku je hra a deti milujú pohybové hry, natočila som pre Vás krátke video ako si lekcie osviežujeme cvičením 😉.

Mgr. Katarína Gibalová

videozáznam...

Plavecký krúžok

Plavecký krúžok je určený pre deti základných škôl v Liptovskom Hrádku. Cieľom plaveckého krúžku je, aby deti prekonali strach z vody, precvičili si základné techniky plávania, uvoľnili si telo prirodzeným pohybom vo vode a súčasťou je podpora primeranej súťaživosti. Obsahom krúžku je kontinuálny prechod od zoznamovania sa s vodou a orientácii vo vode, ku správnej polohe tela vo vode, dýchanie do vody, splývanie, oboznamovanie sa so základnými štýlmi kraul, prsia, znak, plávanie s pomôckami na rozvoj sily, skoky do vody. Každá hodina končí vodnými hrami a záverečným šantením na atrakciách.

Mgr. Katarína Gibalová

videozáznam...

Mikuláš deťom

Mikuláš deťom Blíži sa šiesty december. Deti majú rozžiarené očká, navôkol pozorujú zmeny. Všade pribúdajú vianočné dekorácie. Rodičia im pripomínajú aby poslúchali, upratovali si hračky, pretože bude chodiť Mikuláš. Deti pozorne vnímajú okolie, sledujú a dúfajú, že ho na chvíľku zazrú. Nakoniec sa dočkali. Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertom prišli pozdraviť deti v materských školách a nevynechali ani základnú školu. Deti družinu potešili básničkami, pesničkami a v škole im ukázali, ako sa naučili pekne čítať. Za pekné privítanie, smelosť a úsilie boli deti odmenené sladkým prekvapením.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...

Mladý záchranárik

Mladý záchranárik Nezáleží na mene,
keď máš niečo zlomené.
Či si Zuzka a či Zoli,
zlomenina veľmi bolí.
So zlomenou nôžkou, viete,
je nám smutno vonku v lete.

Prostredníctvom projektu mladý záchranárik sprostredkovávame deťom základy poskytovania laickej prvej pomoci. Považujeme za dôležité, aby sa deti s témami zdravý životný štýl, zdravotné uvedomenie sa, ochrana a podpora zdravia stretávali už od mladosti a ďalej nadobudnuté schopnosti rozvíjali. Tentokrát sme navštívili deti v MŠ. Spolu sme sa rozprávali o bežných detských úrazoch, o tom čo robiť, keď sa kamarát zraní. Deti si na plyšových mackoch mohli vyskúšať obviazanie rany a oživovanie.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...

Dopravná výchova

Dopravná výchova Pekné teplé počasie láka deti von. Mnohé vyhľadávajú športové a zábavné aktivity. Jazda na bicykli alebo kolobežke prináša množstvo zážitkov. Ako všetko s čím sa v živote stretávame, aj tieto aktivity majú však svoje pravidlá. Tie sú určené na to, aby nás chránili. V spolupráci s MsP si deti počas dopravnej výchovy zopakovali pravidlá cestnej premávky, učili sa správne a bezpečne vyhodnotiť dopravnú situáciu, zvládnuť chôdzu a jazdu na bicykli, kolobežke na dopravnom ihrisku.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...

Oddelenie jazykov, prírodných, spoločenských a pohybových aktivít od 01. 10. 2022 do 16. 06. 2023
NázovVedúciMiestoDeň
1 ANJ-Belka-Sovičky K. Gibalová MŠ-Belanská po-14,45
2 ANJ-Belka-Veveričky K. Gibalová MŠ-Belanská ut-14,45
3 ANJ-Belka-Mix D. Barbieriková MŠ-Belanská st-14,45
4 ANJ-Hradná-Sovičky K. Gibalová MŠ-Hradná st-14,45
5 ANJ-Hradná-Sovičky+Včielky K. Gibalová MŠ-Hradná pi-14,45
6 ANJ-Dovalovo K. Gibalová MŠ-Dovalovo št-14,45
Krúžky CVČ
7 Krasokorčulovanie J. Čurillová Zimný štadión št-14,00
8 Krasokorčulovanie V. Krátká Zimný štadión pi-14,00
9 Korčuľovanie I. M. Kočtúchová Zimný štadión st-14,00
10 Hokejový 1. - 4. ročník J. Melich Zimný štadión po-13,45
11 Hokejový 5. - 9. ročník J. Melich Zimný štadión po-14,45
12 Mladý rybár M. Hurkot ZŠ-H-počítačová trieda č. d. 20. pavilón 1.-4. po-14,30
13 Plastikový modelár J. Moravčík ZŠ-H-trieda výtvarnej výchovy st-13,30
Krúžky CVČ - ŠKM
14 Futbal-prípravka M. Cibuľa F-štadión + ZŠ - M veľká telocvičňa ut-15,00 + ut-16,00
15 Futbal-ml.ž. T. Fides F-štadión + ZŠ - M veľká telocvičňa po-15,30 + št-16,00
16 Futbal-st.ž. J. Palider F-štadión + Športová hala st-15,30 + so 10,00
17 Volejbal-príp.-ŠKM M. Čabajová Mestská športová hala ut-15,30-16,30
18 Volejbal-príp.-ŠKM M. Kiral Mestská športová hala ut-15,30-16,30
19 Volejbal-ml. ž.-ŠKM P. Gerec Mestská športová hala ut-16,30-17,30
20 Volejbal-st. ž.-ŠKM M. Macháčová Mestská športová hala st-15,45-16,45
Krúžky CVČ-ZŠ-Matej.
21 Programovanie I. M. Hrabalová ZŠ-M-počítačová trieda pi-13,30
22 Programovanie II. P. Hrabal M. Spišek pi-13,30
23 Biatlon O. Konůpková terén so-8,00
Krúžky CVČ-ZŠ-Hrad.
24 Turistický T. Dedinová P. Dedina terén so-8,00
25 Plavecký J. Melich Permon ut+št-13,30
26 Plavecký - Matejka D. Žáková Permon ut-13,30
27 Plavecký - Matejka K. Gibalová Permon št-13,30
28 Plavecký - Hradná A. Fajmonová Permon št-13,30
29 Plavecký - Hradná G. Sklenárová Permon ut-13,30
30 Florbal - II. 5.-9. J. Muráň Mestská športová hala po-14,00
31 Florbal - I. 1.-4. J. Muráň ZŠ-H-multifunkčné+telocvičňa št-13,30
32 Malí kuchári A. Fajmonová ZŠ-H-kuchynka ut + st-14,00
33 Tvorivé ruky J. Stephany ZŠ-H-trieda výtvarnej výchovy pi-13,45
PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV V CVČ NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023