detské ihrisko
Detské ihrisko
multifunkčné ihrisko
Multifunkčné ihrisko
detské ihrisko
Moderný tanec

Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru na školský rok 2018/2019


iconaPDFziadost.pdf
iconaDOCziadost.docx

Záujmové útvary od 01. 10. 2018 do 14. 06. 2019
NázovVedúciMiestoDeň
Krúžky CVČ
1 ANJ-Belka-Sovičky K. Gibalová MŠ-B po-14,45
2 ANJ-Belka-Veveričky K. Gibalová MŠ-B ut-14,45
3 ANJ-Hradná-Včielky K. Gibalová MŠ-H st-14,45
4 ANJ-Hradná-Sovičky K. Gibalová MŠ-H pi-14,45
5 ANJ Podtúreň L. Šintajová MŠ-P ut-15,00
6 Mamičky+detičky K. Gibalová ZŠ-M-herňa 1.-4. po-9,30
Krúžky CVČ
7 Moderný tanec S. Horváthová+D.Sochorová ZŠ-telocvičňa ut-13,30
8 Mladý rybár M. Záborský ZŠ-H-počítačová trieda č. d. 20. pavilón 1.-4. po-15,00
9 Karate J. Imrich ZŠ-H-telocvičňa+ZŠ-M-m.telocvičňa pi-15,30
10 Plastikový modelár J. Moravčík ZŠ-H-trieda výtvarnej výchovy ut+st-13,30
Krúžky CVČ - ŠKM
11 Futbal-prípravka M. Cibula F-štadión po-15,00
12 Futbal-ml.ž. B. Markech F-štadión po-15,00
13 Futbal-st.ž. R. Gálet F-štadión ut-15,00
14 Volejbal-príp.-ŠKM M. Čabajová V. telocvična-Matejka po-15,30
15 Volejbal-ml. ž.-ŠKM P. Gerec V. telocvična-Matejka ut-15,30
16 Volejbal-st. ž.-ŠKM M. Macháčová V. telocvična-Matejka st-15,30
Krúžky CVČ-ZŠ-Matej.
17 Tvorivé ruky A. Rady Kňazovická ZŠ-M-B pavilón, trieda výt. výchovy st-13,30
18 Programovanie M. Hrabalová ZŠ-M-počítačová trieda pi-13,30
19 Biatlon O. Konupková terén so+ne-8,00
20 Bežecké lyžovanie O. Konupková terén so+ne-8,00
21 Turistický A. Rady Kňazovická terén so+ne-8,00
22 Latino tance M. Javornická ZŠ-M-m.telocvičňa po+št-13,30
23 Lienočky - MŠ A. Vosátková K. Navarová MŠ - B ut-15,30
Krúžky CVČ-ZŠ-Hrad.
24 Malí kuchári M. Pelachová ZŠ-H-kuchynka po-13,00
25 Vlastivedno -poznávací M. Pelachová terén so+ne-8,00
26 ANJ-počúvanie Z. Lesáková ZŠ-H-jazyková trieda po-13,30
27 Turistický T. Dedinová P. Dedina terén so+ne-8,00
28 Lienočky - MŠ A. Vosátková K. Navarová MŠ - Hradná št-15,00
29 Plavecký J. Melich Permon ut+št-13,15
30 Plavecký - Matejka K. Gibalová Permon št-13,15
31 Plavecký - Matejka Z. Jurecová Permon ut-13,15
32 Plavecký - Hradná A. Fajmonová Permon št-13,15
33 Plavecký - Hradná V. Sklenková Permon ut-13,15
34 Florbal - II. 5.-9. J. Muráň ZŠ-H-multifunkčné+telocvičňa po-13,30
35 Florbal - I. 1.-4. J. Muráň ZŠ-H-multifunkčné+telocvičňa st-13,30
36 Tvorivé ruky H. Hertseh ZŠ-H-trieda výtvarnej výchovy po-13,30

II. kolo florbalovej ligy ZŠ II. stupňa hornoliptovského regiónu.

II. kolo florbalovej ligy ZŠ II. stupňa hornoliptovského regiónu Dňa 10. 04. 2019 sa v Liptovskom Hrádku v Športovej hale konalo II. kolo florbalovej ligy pre žiakov a žiačky 2. stupňa základných škôl hornoliptovského regiónu. Na II. kolo sa prihlásilo šesť družstiev. Poradie bolo nasledovné: I. miesto ZŠ Matejka chlapci, II. miesto ZŠ Hradná, III. miesto ZŠ Východná, IV. miesto ZŠ Hybe, V. miesto CVČ Liptovský Hrádok a VI. miesto ZŠ Matejka dievčatá. Chlapci aj dievčatá hrali na slušnej úrovni. Posledné kolo bude koncom mája.       

Mgr. Jaroslav Melich

viac fotiek...

Mladý záchranárik

Mladý záchranárik Jednou z najdôležitejších podmienok úspešnej výchovnej práce je zdravé dieťa. Zdravie ovplyvňuje veľa činiteľov spätých s rodinným, životným, spoločenským prostredím a rôznymi životnými situáciami, ktoré dieťa obklopujú, v ktorých vyrastá. Preto my CVČ Lienka v spolupráci s Červeným krížom chceme pomôcť formovať zdravotné uvedomenie detí a ich vzťah k ochrane a podpore svojho zdravia a zdravia iných osôb. Materským školám sme ponúkli zážitkovú besiedku zameranú na zvládnutie základov poskytovania prvej laickej pomoci. Deti sa tak dozvedeli ako sa zachovať, keď sa zraní kamarát, aké číslo vytočiť, keď je úraz vážny, čo povedať operátorovi tiesňovej linky a vyskúšali sme si aj oživovanie. Každý človek sa môže ocitnúť v situácii, keď bude potrebovať prvú pomoc alebo ju bude mať poskytnúť sám. A môže to byť aj dieťa.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...

21. 02. 2019

I. kolo florbalovej ligy ZŠ II. stupňa hornoliptovského regiónu.

I. kolo florbalovej ligy ZŠ II. stupňa hornoliptovského regiónu Dňa 21. 02. 2019 sa v Liptovskom Hrádku v Športovej hale konalo I. kolo florbalovej ligy pre žiakov a žiačky 2. stupňa základných škôl hornoliptovského regiónu. Na I. kolo sa prihlásili štyri družstvá. Poradie bolo nasledovné: I. miesto ZŠ Východná, II. miesto ZŠ Hradná, III. miesto ZŠ Matejovie, IV. miesto CVČ Lienka L. Hrádok. V tomto školskom roku plánujeme odohrať ešte dve kolá florbalovej ligy.      

(Mgr. Jaroslav Melich)

viac fotiek...

12.1.2019

TATRY ICE MASTER

TATRY ICE MASTER Ľadová krása už má svoje miesto počas tradičného podujatia TATRY ICE MASTER na vysokotatranskom Hrebienku. Aj my, členovia turistického krúžku, sme sa 12.1.2019 zúčastnili už po tretí krát tejto krásnej akcie. Mali sme možnosť vidieť prácu ľadových sochárov, ktorí pracovali s 50 tonami ľadu a z nich mali vytvoriť 35 sôch. V čase, keď sme tam boli my, svoju prácu ešte len začínali, takže sochy vo finálnom tvare sme nevideli. Navštívili sme ľadovú Baziliku Sv. Petra z Ríma. Neušla nám ani Reinerova útulňa, kde sme mali možnosť vidieť Betlehém vyrobený zo snehu pánom Petrášom. Krásny januárový deň plný slnka a snehu prispel k dobrej nálade všetkých nás.

/ Mgr. Peter Dedina, Mgr. Michal Starigazda /

viac fotiek...

6.12.2018

Mikuláš deťom

Mikuláš deťom Každoročne v tomto predvianočnom období zabezpečuje CVČ Lienka Liptovský Hrádok akciu Mikuláš deťom. Tento rok Mikuláš s anjelmi a čertmi prišiel potešiť deti v materských školách a deti na prvom stupni základných škôl v Liptovskom Hrádku. Deťom sa dedo s bielou bradou a v červenom plášti prihovoril milým slovom. Zato čert niektorých poriadne postrašil. Nakoniec si však každé dieťa odnieslo sladkú odmenu.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...

2.12.2018

Exkurzia

Exkurzia Žiaci z krúžku Programovanie, ktorí sa intenzívne pripravujú na robotickú súťaž First Lego League dostali tento rok zadanie výskumného projektu s témou Into Orbit (teda cesta do vesmíru). Ich úlohou je pripraviť si riešenie nejakého problému súvisiaceho s danou témou. Po skypovom hovore s podpredsedom agentúry SOSA (Slovenskej organizácia pre vesmírne aktivity) - Jakubom Kapušom sme usúdili, že najlepšie bude vidieť vesmírny výskum na Slovensku na vlastné oči. V nedeľu 2.12.2018 sme sa teda zúčastnili exkurzie do centra SOSA vo FEI STU v Bratislave. P. Kapuš žiakom ukázal reálny model 1. slovenskej družice vo vesmíre skCUBE, porozprával niečo o jej vývoji a ťažkostiach, ktoré ho sprevádzali. Na monitoroch mohli vidieť v reálnom čase údaje, ktoré sonda posielala do počítačov pri svojom prelete v dostupnej zóne. Zodpovedal im tiež na ich otázky, ktoré si pripravili ohľadom projektu, na ktorom pracujú. Žiaci zhodnotili, že exkurzia sa vydarila a získali mnohé cenné informácie. 

Mgr. Martina Hrabalová

viac fotiek...

Krúžok Programovanie

Krúžok Programovanie Žiaci pracujú na krúžku diferencovane s rôznymi programovacími jazykmi - mladší žiaci začínajú s ikonkovým programovacím jazykom Baltík, neskôr sa učia programovať v programoch Imagine, Scratch, Kodu. Posledné roky žiakov zaujala aj stránka code.org, ktorú autori neustále aktualizujú a vymýšľajú čoraz ťažšie zadania. Po ich vyriešení si žiak môže vytlačiť diplom o úspešnom vyriešení zadaní. V minulosti sme so žiakmi skúšali programovať aj webové stránke, ale táto aktivita ich nezaujala natoľko, aby bola zaradená do plánu aj v tomto školskom roku.  Už niekoľko rokov žiaci okrem statického programovania za počítačmi obľubujú aj "akčnejšiu" formu - programovanie robotického LEGA. Začínali sme stavebnicami LEGO MINDSTORMS NXT, postupne pribudli novšie LEGO MINDSTORMS EV3 sady. Stále ich však bolo málo s ohľadom na zvyšujúci sa počet žiakov, ktorí s nimi chceli na krúžku pracovať. Tento školský rok sa mi podarilo situáciu vyriešiť získaním Grantu od Nadácie KIA MOTORS SLOVAKIA - z ktorého som zakúpila žiakom stavebnice EV3, WEDO (pre žiakov 1. stupňa), jednoduché a hnacie stroje. Okrem stavebníc sme získali aj tablety, ktoré zjednodušili spôsob pripájania robotov k počítaču a deti už teraz ozaj "nesedia za PC", ale behajú okolo robotov plniacich rôzne úlohy. Spolu so žiakmi budeme realizovať rôzne výskumné úlohy, naučíme sa tiež spolupracovať v tímoch a prezentovať výsledky svojej práce pred ostatnými.  Krúžok je vhodný pre žiakov od 3. - 9. ročníka ZŠ. 

Mgr. Martina Hrabalová

viac fotiek...

Obrova a Medvedia cesta v Čutkovskej a Hrabovskej doline

Obrova a Medvedia cesta v Čutkovskej a Hrabovskej doline Aj v túto sobotu 10.11. si naši turisti otestovali svoju kondičku. 5- hodinová túra / samozrejme s prestávkami / bola pre mnohých malinou, pre niektorých možno náročná. Kde sme to vlastne boli? Čutkovská dolina, ktorú už poznáme nám ukázala aj iné atrakcie na tzv. Obrovej ceste. Obor Čutko si pre nás pripravil obrovský prsteň s diamantom, drevený ďalekohľad, obriu stoličku, biele nadrozmerné okuliare a nakoniec obraz, v ktorom sme mohli vidieť panorámu skutočnej krajiny. Chceli sme spoznať aj Medvediu cestu. Stúpali sme do kopca, na krátkom úseku 140 m prevýšenie nám dalo poriadne zabrať. Urobili sme zopár fotiek pri obraze medveďa skutočnej veľkosti, popozerali včelie úle, plasty a pokračovali ďalej. Cesta smerom nadol bola menej náročná, ale aj tak sme chceli byť čo najskôr v cieli. V teplom vlaku už sme mohli len skonštatovať, že 18 km hocikto nedá. Vedeli sme, že svalovica nás trošku potrápi, ale stálo to zato.

/ Mgr. T. Dedinová /

viac fotiek...

Zamkovského chata

 Zamkovského chata Tohtoročnú činnosť turistického krúžku sme začali 13.10.2018 výstupom na Zamkovského chatu. Aj keď bol október, celá tatranská príroda nám pripomínala letný mesiac. Nadpriemerná teplota, slnečno, krásna obloha bez mráčika, nám pridala na dobrej nálade. Zo Starého Smokovca sme si vyšliapali na Hrebienok, odtiaľ do 1475 m n.m.na Zamkovského chatu. Po hodinovom oddychu sme sa pustili turistickým chodníkom naspäť do Smokovca. Máloktorí z nás cítili únavu. Zase sme zažili jeden krásny, úžasný deň v tatranskej prírode.

/ Mgr. Peter Dedina, Mgr. Michal Starigazda /.

viac fotiek...

V. ročník Hrádockého športového dňa

 Turistický letný prímestský tábor Tento rok sa do Hrádockého športového dňa zapojilo aj CVČ Lienka. Úloha bola jasná rozhýbať deti a spestriť im sobotné dopoludnie. Za CVČ sme si pripravili prekážkový beh, kde si deti precvičili koordináciu pohybu, rovnováhu a obratnosť.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...

CVČ Lienka hodnotilo školský rok 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 sa do pravidelnej krúžkovej činnosti prihlásili deti nielen z nášho mesta, ale aj deti z okolitých obcí, ktoré navštevujú naše materské školy a základné školy. V centre voľného času činnosť prebiehala v oddelení jazykov, prírodných, spoločenských a pohybových aktivít. V oddelení bolo 35 záujmových útvarov, kde pracovali 2 interní zamestnanci a 28 externých zamestnancov. Centrum voľného času navštevovalo 554 detí. Príležitostná a spontánna záujmová činnosť v školskom 2017/2018 bola zameraná na akcie a súťaže. Týchto akcií interní zamestnanci uskutočnili 14, zapojilo sa do nich 1118 detí. Zorganizovali sme aj dva letné prímestské tábory, na ktorých sa zúčastnilo 29 detí. Chceme sa poďakovať rodine Navrátilovcou za poskytnutie mikrobusu na letný tábor. Na záver môžeme skonštatovať, že Centrum voľného času v Liptovskom Hrádku napĺňa poslanie, na ktoré bolo zriadené - ako organizátor voľnočasových aktivít pre deti, aj keď už v obmedzenej forme, lebo nemôže byt v ňom zaradená stredoškolská mládež a dospelí.

Mgr. Jaroslav Melich

Turistický letný prímestský tábor

 Turistický letný prímestský tábor Aj tento rok sme zorganizovali letný prímestský tábor, ktorý bol určený pre deti vo veku od 8 do 15 rokov z Liptovského Hrádku a okolia. Zameraný bol na turistiku a prírodu. V prvý deň sme navštívili vodopád Šuštiačka v Jánskej doline a aj horáreň pred Bystrou. Utorok bol pre nás výnimočný. Pre nepriazeň počasia na Liptove sme zmenili náš plán a boli sme v Slovenskom raji, konkrétne v Suchej Belej. Je to jedna s najkrajších roklín v tomto regióne. V stredu sa náš plán znovu menil. V Starom Smokovci bola zaujímavá galéria TrickLandia, v tejto galérii boli nadšené nielen deti ale aj dospelí. Po príchode k Belianskej Jaskyni nás nemilo prekvapilo veľké množstvo ľudí čakajúcich na vstup do nej. Po dlhšom čakaní sme to vzdali, škoda, nedostali sme sa do nej. V štvrtok sme znovu museli zmeniť program, lebo nám od rána pršalo. V BrickLandii sme sa všetci pohrali pri skladaní lega, tiež nás zaujal dom naopak pri heliporte pri Tatralandii. Posledný deň sme sa pozreli do Bystrianskej jaskyne ako náhrady za Beliansku jaskyňu. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili na Vyšnej Boci, kde sme si opiekli donesené dobroty z domu. Pozbierali sme aj lesné plody, ktoré nám toto pekné prostredie prinieslo. Na záver sme si urobili vyhodnotenie nášho letného tábora. Deti boli spokojné s programom počas celého týždňa. 

Mgr. Jaroslav Melich

viac fotiek...

Letný tábor Lienka 2018

 Letný tábor Lienka 2018 Letný prímestský tábor toto leto bol jednoducho zážitkový. Každý deň sme spoznávali zaujímavé kúty Liptova, stihli sme si zašportovať aj kreatívne tvoriť. Prvou zastávkou bola prehliadka Farmy Východná spolu s animačným programom a nezabudnuteľným skákaním do sena. V Demänovskej jaskyni sme obdivovali pestrosť a množstvo kvapľov. V Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva nás vtiahli do tajov jaskyniarstva, minerálov, rastlín a živočíchov Slovenska. Kopec zábavy si deti užili v zábavnom parku Tatrapolis a v zábavnom centre Handy Dandy. Nakoniec sme sa schladili kúpaním v Aqua paradise na Permone. Deti mali o pestrý program postarané a pre mňa bolo najväčším zážitkom pozorovať ich ako sa zabávajú, šantia, tvoria, spolu sa rozprávajú a ich mobily zostali zabudnuté hlboko v batohoch. Cieľ splnený ...

Mgr. Katarína Gibalová 

viac fotiek...

Ponuka letnej prázdninovej činnosti

Vážení rodičia, milé deti,
aj v školskom roku 2017/2018 organizujeme v našom centre denný tábor.
Termín 9.7. – 13.7.2018
V čase od 7,30- 15,30 hod.
Predbežná cena letného tábora: 45 €/týždeň

V dennom letnom tábore deti zažijú z každého rožka troška: navštívime zaujímavé miesta v okolí Liptova, využijeme atrakcie zábavného centra, na pláne je aj ľahšia turistika do národného parku a nebude chýbať ani kúpanie a športové hry.

Podrobné informácie zverejníme čoskoro.

Letný tábor je plne obsadený!

iconaDOC prihlaska_LT.doc

III. kolo florbalovej ligy ZŠ II. stupňa hornoliptovského regiónu.

 III. kolo florbalovej ligy ZŠ II. stupňa hornoliptovského regiónu. Dňa 08. 06. 2018 sa v Liptovskom Hrádku na multifunkčnom ihrisku ZŠ Hradná konalo III. kolo florbalovej ligy pre žiakov a žiačky 2. stupňa základných škôl hornoliptovského regiónu. Na III. kolo sa prihlásilo sedem družstiev. Poradie bolo nasledovné: I. miesto ZŠ Bobrovec chlapci, II. miesto ZŠ Východná, III. miesto ZŠ Matejka chlapci, IV. miesto CVČ L. Hrádok, V. miesto ZŠ Hradná, VI. miesto ZŠ Matejka dievčatá VII. miesto ZŠ Bobrovec dievčatá. Celkové poradie ligy je nasledovné: I. miesto ZŠ Bobrovec chlapci, II. miesto ZŠ Hradná, III. miesto CVČ Lipt. Hrádok , IV. miesto ZŠ Matejka chlapci, V. miesto ZŠ Matejka dievčatá, VI. miesto ZŠ Bobrovec VII. miesto ZŠ Hybe VIII. miesto ZŠ Východná . V tomto ročníku sme odohrali len tri kolá.     

(Mgr. Jaroslav Melich)

viac fotiek...

MDD v Liptovskom Hrádku

 MDD v Liptovskom Hrádku Aj tento rok bol pre deti zo škôl v Liptovskom Hrádku pripravený pestrý program na oslavu ich sviatku. Jednou z ponúknutých aktivít, na ktorých sa mohli deti zabaviť bola štafetová súťaž pre 4. ročník základných škôl. Pripravených bolo 7 disciplín, ktoré deti museli zvládnuť tak, aby do cieľa prišli spoločne. Deti boli veľmi súťaživé a kolektívy burácaním povzbudzovali spolužiakov. Užili sme si slnečný, pohodový deň pohybom a zábavou.  

Mgr. Katarína Gibalová 

viac fotiek...

Vystúpenie tanečného krúžku pri príležitosti MDD

 Vystúpenie tanečného krúžku pri príležitosti MDD Pri príležitosti MDD dievčatá z krúžku moderný tanec spestrili dopoludnie deťom zo ZŠ Hradná a ZŠ J. D. Matejovie. Dievčatá predviedli nacvičené tanečné choreografie, začo ich deti odmenili potleskom. Po vystúpení povzbudzovali súťažné družstvá 4. ročníkov už spomínaných škôl pri súťažení v štafetovom behu. Aj tento rok nám prialo počasie a bola dobrá nálada.

Mgr. Katarína Gibalová 

viac fotiek...

Krúžok Mamičky a detičky

Krúžok Mamičky a detičky V jeden pekný slnečný pondelok sme sa s mamičkami z krúžku rozhodli spestriť si dopoludnie návštevou mini ZOO kútika. V ZOO kútiku si detičky mohli z blízka obzrieť exotické vtáctvo, orla, bažanty, holuby, hrdličky. Z voliery deti pozdravil krkavec a potom sme sa presunuli k morským prasiatkam a zajacom, ktoré sme nakŕmili mrkvou.

Mgr. Katarína Gibalová 

viac fotiek...

Lavínový pes horskej služby v MŠ Belka

 Lavínový pes horskej služby v MŠ Belka Dňa 21.5.2018 prišiel do materskej školy ujo Jano s lavínovým záchranárskym psom. Ujo Jano porozprával deťom o práci záchranára a ukázal im záchranársku výstroj. Deti boli najviac zvedavé na psíka, ktorý poslušne plnil pokyny záchranára a za poslušnosť bol odmenený hrou. Na záver si deti vyskúšali záchranárske nosidlá a tiež aj výstroj , ktorú používajú členovia HS

(Mgr. Jaroslav Melich)

viac fotiek...

II. kolo florbalovej ligy ZŠ II. stupňa hornoliptovského regiónu.

II. kolo florbalovej ligy ZŠ II. stupňa hornoliptovského regiónu Dňa 18. 05. 2018 sa v telocvični ZŠ J. D. Matejovie konalo II. kolo florbalovej ligy pre žiakov a žiačky 2. stupňa základných škôl hornoliptovského regiónu. Na II. kolo sa prihlásilo šesť družstiev. Poradie bolo nasledovné: I. miesto ZŠ Hradná, II. miesto ZŠ Bobrovec chlapci, III. miesto ZŠ Matejka chlapci, IV. miesto ZŠ Bobrovec dievčatá, V. miesto ZŠ Matejka dievčatá a VI. miesto CVČ Lipt. Hrádok.      

(Mgr. Jaroslav Melich) 

viac fotiek...

Súťaž karate – kumite

Súťaž karate – kumite V utorok 15.5.2018 sa v multifunkčnej hale uskutočnila prvá súťaž  karate-kumite v kategórii mladší a starší žiaci. Deti sa na súťaž veľmi tešili a keď súťaž začala, v plnom nasadení sa pustili do boja. Nielenže sa vzájomne povzbudzovali ale sa aj sledovali a s rešpektom komentovali výkony kamarátov. V hľadisku samozrejme nechýbala tak dôležitá podpora zo strany rodičov. A keďže to bola prvá súťaž v krúžku karate, každé dieťa bolo odmenené minimálne za odvahu, nasadenie a výdrž počas tréningov.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...

5.5.2018

Čutkovská dolina

Čutkovská dolina Pre niektorých známa, pre iných úplne neznáma Čutkovská dolina. Dolina, ktorá leží pár km od Ružomberka. Jej dĺžku sme mali možnosť spoznať na turistickej vychádzke 5.5.2018. Cesta z Rybárpola až na začiatok doliny nám ubehla rýchlo. To najťažšie nás ešte len čakalo pri zdolávaní výškového rozdielu strmým kopcom na Jelení vodopád. Posledné metre preverili našu turistickú zdatnosť. Dali sme to všetci. Po krátkej chvíľke oddychu nás čakali ďalšie vodopády Jamišné. Cesta k ním nebola až taká náročná, ale to sme mali už v nohách asi 10 km. Dobrá voda zo studničky, vodopádov nás osviežila a tak sme mohli pokračovať ďalej. Oddýchli sme si až v areáli Obrova. Pri pomyslení koľko km je ešte pred nami a čas do odchodu vlaku sa kráti, sme si povedali „končíme.....“. Ale veď turisti zvládajú aj nemožné. My sme boli toho dôkazom, minútu pred odchodom vlaku sme dorazili na stanicu a všetko stihli. Malí hrdinovia turistického krúžku usmiati a šťastní.......

/ Mgr. T. Dedinová /

viac fotiek...

Krúžok tvorivé ruky - Obal na mobil

Kašírovanie Sú určité témy, ktoré deti obzvlášť bavia vytvárať. To prvé je sliz a to druhé je púzdro, alebo obal na mobil. Potrebujete k tomu látky, tavnú pištoľ a fantáziu. Deti svoje mobily milujú, obal ich ochráni pred poškodením, hlavne aby bol CUTE. Roztomilý obal vám budú všetci závidieť...

viac fotiek...

Krúžok tvorivé ruky - Dievčatá z krúžku na návšteve u chovateľa zajačikov a činčil Milana Žišku.

Kašírovanie Dievčatká sa do zajkov zaľúbili, najradšej by si ich odniesli rovno domov. Vraj už nechcú nový mobil, ani chlapcov, ale zajka... A Dominika sa zaľúbila do činčilky, dala jaj aj meno. Prehovorí rodičov a príde si pre ňu.

viac fotiek...

Krúžok tvorivé ruky - Kašírovanie

Kašírovanie – pri tejto technike sa pracuje s papierovými ústrižkami, ktoré sa v mnohých vrstvách prelepujú tapetovým lepidlom cez seba. Nosičom je predmet napríklad balón, váza, misa, ktorý dava budúcemu papierovému dielu tvar. Táto technika sa hodí napríklad na formovanie masiek. Treba mať však aj tu dosť trpezlivosti, kedže sa pracuje na etapy a v mnohých vrstvách. Schnutie možno urýchliť fénom. Výsledné dielo je relatívne stabilné (podľa počtu vrstiev), tenkostenné ľahké. Je možné ho povrchovo skrášliť napríklad pomaľovaním.

viac fotiek...

Zdravé zúbky

Zdravé zúbky V projekte zdravé zúbky pokračujeme aj tento školský rok. Prostredníctvom pútavého príbehu a inštruktáže, v spolupráci s dentálnou hygieničkou Monikou sa pokúšame u deti šíriť osvetu v oblasti ústnej hygieny. Našim cieľom je naučiť deti vhodnú techniku čistenia zúbkov i porozprávať sa o tom, čo zúbkom škodí a čo naopak prospieva.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...

I. kolo florbalovej ligy ZŠ II. stupňa hornoliptovského regiónu.

I. kolo florbalovej ligy ZŠ II. stupňa hornoliptovského regiónu. Dňa 20. 04. 2018 sa v Liptovskom Hrádku na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ Hradná konalo I. kolo florbalovej ligy pre žiakov a žiačky 2. stupňa základných škôl hornoliptovského regiónu. Na I. kolo sa prihlásilo šesť družstiev. Poradie bolo nasledovné: I. miesto ZŠ Bobrovec chlapci, II. miesto ZŠ Hybe, III. miesto ZŠ Hradná, IV. miesto CVČ Lienka L. Hrádok, V. miesto ZŠ Matejovie dievčatá a VI. miesto ZŠ Bobrovec dievčatá.     

(Mgr. Jaroslav Melich)

viac fotiek...

Liptovský hrad

Liptovský hrad Viete, že na Liptove máme najvyššie položený hrad v celej strednej Európe? Volá sa Liptovský hrad. Hovorí sa mu tiež Starhrad alebo Sielnický hrad. Tento hrad bol cieľom našej turistickej vychádzky, ktorú sme absolvovali v sobotu 14.4.2018. Počasie nám veľmi prialo, stačilo mať chuť prejsť vyše 15 km a cieľ bol splnený. Z Liptovského hradu sa už síce veľa nezachovalo, ale je z neho úchvatný výhľad na okolité pohoria a Liptovskú kotlinu. Najúchvatnejší je pohľad na Veľký Choč, ktorý sa nám ukázal v celej svojej kráse. Ani vyše 400 m prevýšenie nás nezlomilo. Krátke zastavenie pri tzv. „Močile“ v Kalamenoch, kde je žriedlo s teplou minerálnou vodou, sme nemohli obísť. Čerešničkou na torte bol 13 metrov vysoký Lúčansky vodopád v obci Lúčky, kde sme si chvíľku oddýchli a urobili zopár nádherných fotiek.

/ Mgr. Terézia Dedinová a Mgr. Peter Dedina /

viac fotiek...

Tvorivé ruky - veľkonočné pozdravy

Tvorivé ruky - veľkonočné pozdravy Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca - po 21. marci. Má však ustálený deň na oslavu - nedeľu - pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov prvý deň po sobote. Typickými veľkonočnými zvykmi sa stalo oblievanie vodou, šibanie prútikmi, maľovanie veľkonočných vajíčok, rozdávanie čokoládových zajačikov a kuriatok.

viac fotiek...

Tvorivé ruky - výroba slizu

Tvorivé ruky - výroba slizu Sliz je podobný plastelíne, síce z neho nemôžeme modelovať, ale zato ho môžeme rôzne naťahovať, trhať, krútiť, alebo nechať roztiecť. Vďaka tomuto slizu budú mať deti o zábavu postarané.

viac fotiek...

Tvorivé ruky - Pozdravy k MDŽ

Tvorivé ruky - Pozdravy k MDŽ K MDŽ prinášam pre Teba kytičku a veľa lásky vo svojom srdiečku. Medzinárodný deň žien (často označovaný skratkou MDŽ) pripadajúci každoročne na 8. marec je medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN k výročiu štrajku 40 000 newyorských krajčírok v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený.

viac fotiek...

Prvá pomoc deťom

Prvá pomoc deťom Záchrana života. Môžeme sa s ňou v reálnom živote stretnúť, no nemusíme... Ak náhodou príde kritický moment budeme pri svojich blízkych my a nie vyškolený záchranár. Preto sme v spolupráci so Slovenským červeným krížom zrealizovali podujatie, na ktorom sa maminy mohli naučiť alebo obnoviť si úkony zachraňujúce život pod vedením kvalifikovaného inštruktora. Prednáška bola zameraná hlavne na deti predškolského a mladšieho školského veku. A keďže nijaký opis nenahradí praktické skúsenosti a zručnosti, po prednáške sme si úkony precvičili na figuríne. Priestor ostal aj na voľnú debatu a otázky maminiek, ktoré osobnými zážitkami obohatila pani inštruktorka.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...

Turistická vychádzka Háj Nicovô

Turistická vychádzka Háj Nicovô Daždivé počasie v jednu marcovú sobotu odradilo mnohých turistov zúčastniť sa nejakej zaujímavej turistiky. Nás, členov turistického krúžku, vôbec ani nenapadlo nezrealizovať pripravovanú turistickú vychádzku na Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši. V predpoludňajších hodinách sme vyšliapali na miesto, odkiaľ sme mohli pozorovať naše okresné mesto. Mali sme ho ako na dlani. Ale nielen mesto, ale aj Liptovskú Maru, Choč, Veľkú Fatru, Tatry a okolité dediny bolo krásne vidieť. Kto chcel vidieť detaily pomohol si ďalekohľadom. Trasa našej cesty pokračovala do peknej liptovskej obce Smrečany – pôsobisko nášho spisovateľa Fraňa Kráľa. Cestou sme spozorovali celé stádo srniek a líšku. Očami sme pohladili koníky, ktoré akoby nás vítali a tešili sa z našej prítomnosti .Objavili sme turistický chodník smerom do Žiarskej doliny. Ale to nabudúce.

/ Mgr. Peter Dedina /

viac fotiek...

27.1.2018

Vodopád Skok

Vodopád Skok Tatranská príroda je krásna v každom ročnom období. My, členovia turistického krúžku sme sa v sobotu 27.1.2018 mohli pokochať jedinečnou krásou tatranských vrchov priamo zo Štrbského Plesa. Naším cieľom bol však Vodopád Skok. Vodopád Skok je asi 30 m vysoký vodopád v Mlynickej doline. Jeden z najkrajších tatranských vodopádov, ktorého krása vynikne pri zvýšených prietokoch. Vodopád padá zo skalného prahu vo výške 1 789 m n. m. V januári ťažko môžeme hovoriť o tečúcej vode, ale vidieť „ľadopád “tak blízko, to bol zážitok. Príjemné slnko, množstvo skialpinistov spúšťajúcich sa po trblietajúcom sa snehu, boli pre nás lákadlom a tak na bezpečných úsekoch spúšťali sme sa aj my, samozrejme na ruksaku, kolenách alebo na zadku. Teplý čaj , hranolky, magnetky boli záverečnou bodkou našej zimnej turistiky.

viac fotiek...

13.1. 2018

Tatry Ice Master

Tatry Ice Master Po roku sme sa opäť vrátili na miesto, ktoré by bolo škoda nevidieť aj tento rok, kde pod rukami majstrov ľadových sôch vyrastali krásne diela. Kde sme to boli? No predsa na Hrebienku. Cesta na Hrebienok nám pripomínala rozprávkovú krajinu. Všetko zasnežené, stromy obalené inovaťou, jednoducho nádhera. Najskôr sme si prezreli diela majstrov deviatich krajín, ktorí vyrábali svoje sochy na danú tému. Každý z nás si vybral tú svoju. Navštívili sme aj Tatranský dóm, taktiež druhú kupolu, ktorá sa menila na galerijný priestor krásnych sôch, ktoré vyrábali šikovné ruky svetových ľadových sochárov. Spiatočná cesta sa nám zdala kratšia, zvládli sme ju omnoho rýchlejšie. V Starom Smokovci sme si povedali : „ Dovidenia o rok – Hrebienok.“

viac fotiek...

Biely Potok – Vlkolínec - Hrabovo

Biely Potok – Vlkolínec - Hrabovo Prvou našou turistickou vychádzkou, ktorá preverila kondičku našich turistov, bola podhorská osada Vlkolínec. Osada sa rozprestiera na južnom svahu jedného z výbežkov liptovskej časti hlavného hrebeňa Veľkej Fatry v nadmorskej výške 718 metrov. Po turistickej značke vedúcej z Bieleho Potoka nám cesta veľmi rýchlo ubehla. Jednotlivými zrubovými domčekmi nás sprevádzala sprievodkyňa, ktorá nám podrobne porozprávala o Vlkolínci, ktorý je od roku 1993 zapísaný do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Cestou sme sa zastavili v malej ZOO a na farme. Pokračovali sme až na Malinô Brdo. Ku kabínkovým lanovkám už to nebolo ďaleko. Z nich sme mohli pozorovať lesy jesennej fatranskej prírody hýriacej pestrými farbami. Posledné 2 km sme sa doplazili na stanicu v Ružomberku. Už cestujeme domov huráá......

viac fotiek...

Krúžok Karate

Krúžok Karate Teší nás, že novo otvorený krúžok karate oslovil v septembri mnoho detí a nebol to len chvíľkový ošiaľ. Deti sa nezľakli vyžadovanej disciplíny ani kondičných tréningov. Práve naopak vydržali a tešia sa na každý ďalší tréning. Krúžok karate nie je o bojovaní , či predvádzaní a dokazovaní si sily. Deti si postupne osvojujú základné údery, bloky a kopy. Rozvíjajú si koordináciu pohybu, vytrvalosť , učia sa vzájomnej úcte a sebakontrole pri párovom cvičení. Súčasťou tréningov sú pohybové hry a súťaže, ktoré zbožňujú. Pozitívne zmeny v správaní, lepšia kondícia sú u detí pozorovateľné každou odcvičenou hodinou. .... a ešte niečo .... chceli by sme sa poďakovať p. Hlinovi za finančný dar, ktorý bude použitý na prilepšenie krúžku Karate.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...

6.12.2017

Mikuláš v CVČ

Krúžok Moderný tanec 6. decembra bol skvelý deň. Do nášho mesta prišiel Mikuláš s čertom a anjelmi. Prišli pozdraviť deti v materských a základných školách. Program, ktorým sa deti predstavili bol plný tanca piesní, básní. Potešil hostí aj všetkých prítomných. Deti plné očakávania a radosti nakúkali či priniesol aj mikulášske sladkosti a skúmali, kto sa skrýva pod čertovsky-čiernym kostýmom. Čert nelenil od rána vystrájal čertoviny a všetkých  zvedavcov ponatieral čertovským uhlím.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...

Krúžok Moderný tanec

Krúžok Moderný tanec Tanec v sebe spája hudbu, pohyb aj začlenenie sa do určitej skupiny. V našom krúžku majú dievčatá možnosť zažiť príjemný pocit z hudby, naučiť sa vnímať hudbu osvojiť si nové krokové variácie a obohacovať ich o nové prvky. Spojením uvedených aspektov vznikajú improvizačné dielka a jednoduché tanečné celky.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...

Krúžok Tvorivé ruky

Krúžok Moderný tanec Na Tvorivých rukách radi privítame všetkých, ktorí majú vzťah k ručným prácam a tvorivosti. V príjemnej atmosfére rozvíjame estetické cítenie, fantáziu, pestujeme trpezlivosť a vytrvalosť pri práci. Pracujeme s rôznymi technikami a materiálom.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...

Krúžok Florbal

Krúžok Moderný tanec Florbal je ideálna všestranná športová aktivita pre chlapcov aj dievčatá. Radi privítame všetkých, ktorí sa chcú tomuto športu venovať na rekreačnej úrovni a obohatiť sa o nové športové zážitky. Na krúžku sa oboznamujeme so základnými pravidlami hry, rozvíjame a zdokonaľujeme techniku, koordináciu, postreh. Florbal je kolektívna hra s pravidlami a preto si vyžaduje „zdravý“ súťaživý kolektív, dobrú atmosféru a kolektív.

Mgr. Katarína Gibalová

viac fotiek...

Záujmové útvary od 02. 10. 2017 do 15. 06. 2018
NázovVedúciMiestoDeň
Krúžky CVČ
1 ANJ-Žaby K. Gibalová MŠ-B pi-14,40
2 ANJ-Veveričky K. Gibalová MŠ-B po-14,40
3 ANJ-Sovy I. + II. Z. Fronková MŠ-B po-14,45
4 ANJ-Sovy I. Z. Fronková MŠ-B ut-14,45
5 ANJ-Sovy II. Z. Fronková MŠ-B št-14,45
6 ANJ Hradná K. Gibalová MŠ-H st-14,40
7 ANJ Podtúreň L. Šintajová MŠ-P st-14,45
8 Mamičky+detičky K. Gibalová ZŠ-M-herňa 1.-4. po-9,30
9 Mladý rybár M. Záborský ZŠ-H-počítačová trieda č.d.20. pavilón 1.-4. po-15,00
Krúžky CVČ
10 Moderný tanec S.Horváthová D.SochorováZŠ-H-telocvičňa pavilón 1.-4. st-13,30
11 Karate J. Imrich ZŠ-H-telocvičňa+ ZŠ -M-m.telocvičňa ut-16,15+pi-16,15
Krúžky CVČ - ŠKM
12 Futbal-prípravka J. Ráchel F-štadión po-16,00
13 Futbal-ml.ž. B. Markech F-štadión po-14,30
14 Futbal-st.ž. R. Gálet F-štadión ut-14,30
15 Volejbal-príp.-ŠKM M. Čabajová Telocvična- Gymnázium ut-14,30
16 Volejbal-ml.ž.-ŠKM P. Gerec V. telocvična-Matejka št-15.45
17 Volejbal-st.ž.-ŠKM M. Macháčová V. telocvična-Matejka st-15,45
Krúžky CVČ-ZŠ-Matej.
18 Tvorivé ruky A. Rady Kňazovická ZŠ-M-B pavilón, trieda výt. výchovy st-13,30
19 Programovanie M. Hrabalová ZŠ-M-počítačová trieda pi-13,30
20 Lienočky - MŠ A. Vosátková K. Navarová MŠ - B st-15,30
Krúžky CVČ-ZŠ-Hrad.
21 Malí kuchári M. Pelachová ZŠ-H-kuchynka po-13,30
22 Počítačový M. Žiška ZŠ-H-počítač. uč. pi-13,30
23 ANJ-počúvanie I. Čupková ZŠ-H-jazyková trieda št-13,30
24 Turistický T. Dedinová P. Dedina terén so-8,00
25 Lienočky - MŠ A. Vosátková K. Navarová MŠ - Hradná št-15,00
26 Plavecký J. Melich Permon ut+št-13,00
27 Plavecký K. Gibalová Permon št-13,00
28 Plavecký G. Sklenárová Permon št-13,00
29 Plavecký A. Fajmonová Permon ut-13,00
30 Plavecký V. Sklenková Permon ut-13,00
31 Florbal - III. 5.-9. J. Muráň ZŠ-H-multifunkčné+ telocvičňa po-13,30
32 Florbal - I. 1.-3. J. Muráň ZŠ-H-multifunkčné+ telocvičňa ut-13,30
33 Florbal - II. 4.-5. J. Muráň ZŠ-H-multifunkčné+ telocvičňa pi-13,30
34 Tvorivé ruky J. Stephany ZŠ-H-trieda výtvarnej výchovy pi-13,15
35 Jazdecký V. Pavúková Penzión pod Skalou po-15,00
PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV V CVČ NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

!!! NOVINKA !!!

V školskom roku 2017/2018 ponúkame nové krúžky
nové krúžky Jazdecký – krúžkový vedúci V. Pavúková čas pondelok 15,00hod.

Karate - krúžkový vedúci J. Imrich čas utorok 17,00hod. piatok 17,00hod.

Futbal dievčatá - krúžkový vedúci J. Hanula čas pondelok 15,00hod.

Futbalový turnaj pri príležitosti XIV. ročníka Hornoliptovského jarmoku

Futbalový turnaj pri príležitosti XIV. ročníka Hornoliptovského jarmoku Dňa 08. 09. 2017 sa v Liptovskom Hrádku na multifunkčnom ihrisku konal futbalový turnaj pri príležitosti XIV. ročníka Hornoliptovského jarmoku pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Turnaj sa hral systémom každý s každým a poradie bolo nasledovné: I. miesto ZŠ Hradná, II. miesto ZŠ J. D. Matejovie, III. miesto ZŠ Hybe. Tento rok nám dokonca aj počasie prialo a chlapci zo škôl ukázali, že futbal hrať vedia.

(Mgr. Jaroslav Melich)

viac fotiek...

Mamičky detičky